Головний редактор:
Вишнівський Віктор Вікторович
, д.т.н., проф., Державний університет телекомунікацій, Україна.

 

Заступник головного редактора:
Бондарчук Андрій Петрович, д.т.н., доцент, Державний університет телекомунікацій, Україна.

 

Відповідальний секретар:
Макаренко Анатолій Олександрович
, д.т.н., доц., Державний університет телекомунікацій, Україна.

 

Члени редакційної колегії:

Весоловський Кшиштоф, д.т.н., проф., Познаньський технологічний університет, Польща.
Віноградов Микола Анатолійович, д.т.н., проф., Національний авіаційний  університет, Україна.
Заїка Віктор Федорович, д.т.н., доц., Державний університет телекомунікацій, Україна.
Ткаченко Ольга Миколаївна, д.т.н., доц., Державний університет телекомунікацій, Україна.
Каток Віктор Борисович, к.т.н., проф., ПрАТ «Укртелеком» , Україна.
Кільчицький Євген Васильович, к.т.н., ПрАТ УІПРІКІ «Діпрозв’язок», Україна.
Климаш Михайло Миколайович, д.т.н., проф., Національний університет «Львівська політехніка», Україна.
Кузнецов Олександр Петрович, д.т.н., проф., Білоруський Державний університет інформатики та електроніки, Білорусь.
Лемешко Олександр Віталійович, д.т.н., проф., Харківський національний університет радіоелектроніки, Україна.
Попов Валентин Іванович, д.ф.-м.н., проф., Ризький технічний університет, Латвія.
Савченко Юлій Григорович, д.т.н., проф., Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Україна.
Сундучков Костянтин Станіславович, д.т.н., проф., Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Україна.
Тарасенко Володимир Петрович, д.т.н., проф., Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Україна.
Трембовецький Максим Петрович, д.т.н., с.н.с., Державний університет телекомунікацій, Україна.