ГОЛОВНИЙ  РЕДАКТОР
Вишнівський Віктор Вікторовичд.т.н., проф., Державний університет телекомунікацій.

ЗАСТУПНИК  ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА
Бондарчук Андрій Петрович, д.т.н., проф., Державний університет телекомунікацій.

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР
Макаренко Анатолій Олександрович, д.т.н., проф., Державний університет телекомунікацій.

ЧЛЕНИ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ
Бичков Олексій Сергійович, д.т.н., проф., КНУ ім. Т.Г. Шевченка.
Гайдур Галина Іванівна,  д.т.н., проф., Державний університет телекомунікацій.
Гордієнко Тетяна Богданівна, д.т.н., проф., Державний університет телекомунікацій.
Гудзь Олена Євгенівна, д.е.н.,  проф., Державний університет телекомунікацій.
Гусєва Ольга Юріївна, д.е.н.,  проф., Державний університет телекомунікацій.
Демитров Георгій, д-р філософії, проф., Університет бібліотекознавства та інформаційних технологій, Болгарія.
Заїка Віктор Федорович, д.т.н., проф., Державний університет телекомунікацій.
Зеліско Інна Михайлівна, д.е.н., проф., Державний університет телекомунікацій.
Ільїн Олег Олександрович, д.т.н., проф., Державний університет телекомунікацій.
Ільїн Олег Юрійович,  д.т.н.,  проф., Державний університет телекомунікацій.
Князєва Олена Альбертівна, д.е.н., проф., Державний університет інтелектуальних технологій та зв’язку.
Кожухівський Андрій Дмитрович, д.т.н., проф., Державний університет телекомунікацій.
Козловський Артур Роланд, д.соц.н., проф., Університет Банківської Справи, Польща.
Мухін Вадим Євгенович, д.т.н., проф., НТУ України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».
Петрівський Ярослав Борисович, д.т.н., проф., Рівненський державний гуманітарний університет.
Сторчак Каміла Павлівна, д.т.н., проф., Державний університет телекомунікацій.
Ткаченко Ольга Миколаївна, д.т.н., проф., Державний університет телекомунікацій.