Головний редактор:
Беркман Любов Наумівна
, д.т.н., проф., Державний університет телекомунікацій, Україна.

Заступник головного редактора:
Мороз Сергій Миколайович, Український науково-дослідний інститут зв’язку, Україна.

Відповідальний секретар:
Макаренко Анатолій Олександрович
, к.т.н., доц., Державний університет телекомунікацій,  Україна.

Члени редакційної колегії:
Блаунштейн Натан Олександрович
, д.т.н., проф., Університет Бен Гуріона, Ізраїль.
Весоловський Кшиштоф, д.т.н., проф., Познаньський технологічний університет, Польща.
Вишнівський Віктор Вікторович, д.т.н., проф., Державний університет телекомунікацій,  Україна.
Віноградов Микола Анатолійович, д.т.н., проф., Національний авіаційний  університет, Україна.
Гребенніков Валерій Олександрович, к.т.н., с.н.с., Український науково-дослідний інститут зв’язку, Україна.
Заїка Віктор Федорович, д.т.н., доц., Державний університет телекомунікацій,  Україна.
Каток Віктор Борисович, к.т.н., проф., ПрАТ «Укртелеком» , Україна.
Кільчицький Євген Васильович, к.т.н., ПрАТ «Діпрозв’язок», Україна.
Климаш Михайло Миколайович, д.т.н., проф., Національний університет «Львівська політехніка»,  Україна.
Кузнецов Олександр Петрович, д.т.н., проф., Білоруський Державний університет інформатики та електроніки, Білорусь.
Лемешко Олександр Віталійович, д.т.н., проф., Харківський національний університет радіоелектроніки, Україна.
Лунтовський Андрій Олегович, д.т.н., проф., Державна академія Саксонії «Беруфсакадемія», Німеччина.
Попов Валентин Іванович, д.ф.-м.н., проф., Ризький технічний університет, Латвія.
Поповський Володимир Володимирович, д.т.н., проф., Харківський національний університет радіоелектроніки,  Україна.
Рибка Сергій Володимирович, к.т.н., ПрАТ «Діпрозв’язок», Україна.
Савченко Юлій Григорович, д.т.н., проф., Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»,  Україна.
Сундучков Костянтин Станіславович, д.т.н., проф., Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»,  Україна.
Тарасенко Володимир Петрович, д.т.н., проф., Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»,  Україна.
Трембовецький Максим Петрович, д.т.н., с.н.с., Державний університет телекомунікацій,  Україна.