Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 4 (2014) НАПРЯМИ ТА ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ БАНКРУТСТВА МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ ХМЕЛЬНИЧЧИНИ ВІДПОВІДНО ДО ЇХ КРИЗОВОГО РІВНЯ Анотація   PDF
І. В. Троц
 
№ 3 (2014) НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ДІЯЛЬНОСТІ ВИРОБНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ Анотація   PDF
Л. І. Станкова
 
№ 1 (2016) НАПРЯМКИ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОНОВЛЕННЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ Анотація   PDF
Г. Ю. Кучерук
 
№ 2 (2015) НАУКOВI ЗАСАДИ УДOСКOНАЛЕННЯ НOРМАТИВНO- ПРАВOВOГO ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦIOНУВАННЯ ТЕЛЕКOМУНIКАЦIЙНOГO ПIДПРИЄМСТВА Анотація   PDF
І. В. Хлівна
 
№ 3 (2015) НАУКОВІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ОРГАНІЗАЦІЙНО- ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ НАДАННЯ ЗАГАЛЬНО ДОСТУПНИХ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ ПІДПРИЄМСТВАМИ УКРАЇНИ Анотація   PDF
С. В. Сазонова
 
№ 1 (2016) НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ Анотація   PDF
О. В. Гривківська, К. М. Боярина
 
№ 3 (2016) НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ Анотація   PDF
О. Є. Гудзь, В. М. Сотниченко
 
№ 2 (2013) НЕЧІТКА ФІЗИЧНА ЕКОНОМІКА ТА ІЇ ЦЕНТРАЛЬНІЙ ПРИНЦИП Анотація   PDF
Л. Ф. Василевич, М. Л. Василевич
 
№ 1 (2017) ОБГРУНТУВАННЯ ДЕТЕРМІНАНТНИХ ПІДХОДІВ ДО УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ НА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ Анотація   PDF
О. Ю. Гусєва, С. В. Гончаренко
 
№ 4 (2015) ОБГРУНТУВАННЯ НАПРЯМІВ КОНВЕРГЕНТНОГО РОЗВИТКУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ Анотація   PDF
С. В. Гончаренко
 
№ 2 (2017) ОБГРУНТУВАННЯ ПЛАТФОРМИ ПРИСКОРЕНОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ НА ОСНОВІ ВИСОКОШВИДКІСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ Анотація   PDF
О. Ю. Гусєва
 
№ 2 (2017) ОБГРУНТУВАННЯ ПОЛІТИКИ ВЗАЄМОДІЇ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ІЗ ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ НА ПІДСТАВІ КОМПЛЕКСНОЇ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ Анотація   PDF
О. С. Ромащенко
 
№ 4 (2016) ОБҐРУНТУВАННЯ ОРІЄНТИРІВ КОМУНІКАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА Анотація   PDF
І. М. Якубенко
 
№ 2 (2015) Оволодіння англійською мовою, як мовою міжнародного спілкування, майбутніми економістами Анотація   PDF
Л. М. Кучер
 
№ 4 (2017) ОГЛЯД СУЧАСНИХ МЕТОДІВ КІЛЬКІСНОЇ ОЦІНКИ РИЗИКІВ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В СИСТЕМУ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ Анотація   PDF
З. А. Степанюк
 
№ 3 (2014) ОПРЕДЕЛЕНИЕ РОЛИ И МЕСТАКОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА В УПРАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛОМ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ Анотація   PDF
Е. Н. Арапова
 
№ 1 (2016) ОПТИМІЗАЦІЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ Анотація   PDF
І. О. Ковшова
 
№ 2 (2017) ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ Анотація   PDF
В. М. Сотниченко
 
№ 1 (2014) ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА МЕТОДИЧНІ ПИТАННЯ ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ ЛІЗИНГОВИХ ОПЕРАЦІЙ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
С. В. Коваль
 
№ 3 (2014) ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ РОЗВИТКУ ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА У ЗМІННОМУ СЕРЕДОВИЩІ Анотація   PDF
Н. Г. Новак, С. В. Гаценко
 
№ 1 (2014) ОРГАНІЗАЦІЯ ІНТЕГРОВАНИХ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ Анотація   PDF
І. В. Новикова, С. В. Черненко
 
№ 2 (2017) ОРГАНІЗАЦІЯ ДИСТАНЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ НА ПІДПРИЄМСТВІ Анотація   PDF
І. О. Ковшова, Л. М. Ілько
 
№ 1 (2015) ОРГАНІЗАЦІЯ РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ Анотація   PDF
І. О. Ковшова, А. М. Михайлюк
 
№ 2 (2015) ОСНОВИ ВІДБОРУ ДОМІНАНТ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПЕРСОНАЛУ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА Анотація   PDF
Н. В. Ващенко
 
№ 3 (2015) ОСНОВИ ВІДБОРУ ДОМІНАНТ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПЕРСОНАЛУ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА Анотація   PDF
Н. В. Ващенко
 
151 - 175 з 349 результатів << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>