Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 1 (2014) МЕХАНІЗМ СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА Анотація   PDF
О. Є. Бабина, М. С. Бойчук
 
№ 2 (2013) МОДЕЛЬ ПОПИТУ НА ГРОШІ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
В. М. Домрачев
 
№ 2 (2015) МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ НАЗМІНУ ВАРТОСТІ ВЛАСНОСТІ Анотація   PDF
О. Г. Головніна
 
№ 2 (2015) МОДЕЛЮВАННЯ ТА АВТОМАТИЗАЦІЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОГО ОПЕРАТОРА Анотація   PDF
О. В. Копійка
 
№ 2 (2015) МОДЕЛЮВАННЯ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ БАНКІВСЬКОЇ УСТАНОВИ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ Анотація   PDF
Ю. В. Шморгун
 
№ 2 (2017) МОДЕРНІЗАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ІНФОРМАЦІЙНОГО ДИЗАЙНУ СУЧАСНИХ ПІДПРИЄМСТВ Анотація   PDF
О. Є. Гудзь
 
№ 1 (2015) МОНІТОРИНГ СУЧАСНОГО СТАНУ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ ТА ТУРИСТИЧНИХ ПОТОКІВ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
С. В. Тимчук, Л. М. Нещадим
 
№ 4 (2016) МОТИВАЦІЙНА СКЛАДОВА РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
О. В. Виноградова, К. І. Пілігрім
 
№ 4 (2014) НАПРЯМИ ТА ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ БАНКРУТСТВА МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ ХМЕЛЬНИЧЧИНИ ВІДПОВІДНО ДО ЇХ КРИЗОВОГО РІВНЯ Анотація   PDF
І. В. Троц
 
№ 3 (2014) НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ДІЯЛЬНОСТІ ВИРОБНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ Анотація   PDF
Л. І. Станкова
 
№ 1 (2016) НАПРЯМКИ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОНОВЛЕННЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ Анотація   PDF
Г. Ю. Кучерук
 
№ 2 (2015) НАУКOВI ЗАСАДИ УДOСКOНАЛЕННЯ НOРМАТИВНO- ПРАВOВOГO ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦIOНУВАННЯ ТЕЛЕКOМУНIКАЦIЙНOГO ПIДПРИЄМСТВА Анотація   PDF
І. В. Хлівна
 
№ 3 (2015) НАУКОВІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ОРГАНІЗАЦІЙНО- ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ НАДАННЯ ЗАГАЛЬНО ДОСТУПНИХ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ ПІДПРИЄМСТВАМИ УКРАЇНИ Анотація   PDF
С. В. Сазонова
 
№ 1 (2016) НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ Анотація   PDF
О. В. Гривківська, К. М. Боярина
 
№ 3 (2016) НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ Анотація   PDF
О. Є. Гудзь, В. М. Сотниченко
 
№ 2 (2013) НЕЧІТКА ФІЗИЧНА ЕКОНОМІКА ТА ІЇ ЦЕНТРАЛЬНІЙ ПРИНЦИП Анотація   PDF
Л. Ф. Василевич, М. Л. Василевич
 
№ 1 (2017) ОБГРУНТУВАННЯ ДЕТЕРМІНАНТНИХ ПІДХОДІВ ДО УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ НА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ Анотація   PDF
О. Ю. Гусєва, С. В. Гончаренко
 
№ 4 (2015) ОБГРУНТУВАННЯ НАПРЯМІВ КОНВЕРГЕНТНОГО РОЗВИТКУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ Анотація   PDF
С. В. Гончаренко
 
№ 2 (2017) ОБГРУНТУВАННЯ ПЛАТФОРМИ ПРИСКОРЕНОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ НА ОСНОВІ ВИСОКОШВИДКІСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ Анотація   PDF
О. Ю. Гусєва
 
№ 2 (2017) ОБГРУНТУВАННЯ ПОЛІТИКИ ВЗАЄМОДІЇ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ІЗ ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ НА ПІДСТАВІ КОМПЛЕКСНОЇ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ Анотація   PDF
О. С. Ромащенко
 
№ 4 (2016) ОБҐРУНТУВАННЯ ОРІЄНТИРІВ КОМУНІКАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА Анотація   PDF
І. М. Якубенко
 
№ 2 (2015) Оволодіння англійською мовою, як мовою міжнародного спілкування, майбутніми економістами Анотація   PDF
Л. М. Кучер
 
№ 3 (2014) ОПРЕДЕЛЕНИЕ РОЛИ И МЕСТАКОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА В УПРАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛОМ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ Анотація   PDF
Е. Н. Арапова
 
№ 1 (2016) ОПТИМІЗАЦІЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ Анотація   PDF
І. О. Ковшова
 
№ 2 (2017) ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ Анотація   PDF
В. М. Сотниченко
 
126 - 150 з 320 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>