Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 2 (2016) ДІАГНОСТИКА РИНКУ ТК ПОСЛУГ В УКРАЇНІ В УМОВАХ КРИЗИ Анотація   PDF
Н. О. Бурбело
 
№ 1 (2016) ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА РОЗВИТКУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ЯК НЕОБХІДНА УМОВА ДИНАМІЧНОГО ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
С. О. Пермінова
 
№ 1 (2014) ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА РОЗВИТКУ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО ВИРОБНИЦТВА Анотація   PDF
І. І. Яровий
 
№ 1 (2014) ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ТА ВІДТВОРЕННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ Анотація   PDF
Д. А. Лебедь
 
№ 4 (2017) ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ КОРПОРАТИВНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ (ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ) Анотація   PDF
О. О. Лобань
 
№ 1 (2015) ДЕТІНІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ ЯК ЧИННИК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ Анотація   PDF
І. В. Мордас
 
№ 1 (2016) ДЕЯКІ АСПЕКТИ КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ В ТРАНСФОРМАЦІЙНІЙ ЕКОНОМІЦІ Анотація   PDF
О. Г. Головніна, О. О. Лобань
 
№ 2 (2017) ЕВОЛЮЦІЯ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМИ РЕСУРСАМИ Анотація   PDF
В. В. Стєкольщиков, Р. А. Дименко
 
№ 1 (2014) ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНІ ЗАДАЧІ ПРИ ПЛАНУВАННІ ЛАНЦЮГА ПОСТАЧАНЬ Анотація   PDF
Ф. А. Шарифов, Н. Ю. Кривицька
 
№ 4 (2014) ЕКОНОМІКО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПЕРЕШКОДИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНИХ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ Анотація   PDF
П. В. Воронжак
 
№ 2 (2016) ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ: ПРОЯВИ ЗАГРОЗ ТА ЇХ УНИКНЕННЯ Анотація   PDF
О. Є. Гудзь, В. Н. Сотниченко
 
№ 1 (2014) ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ СКОРОЧЕННЯ ВТРАТ НАСІННЯ СОНЯШНИКУ Анотація   PDF
А. С. Бритвєнко
 
№ 2 (2016) ЕФЕКТИВНІСТЬ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОЇ АСИМЕТРІЇ Анотація   PDF
С. В. Легомінова
 
№ 1 (2015) ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА ОВОЧІВ ЗАКРИТОГО ГРУНТУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Л. М. Сисенко
 
№ 1 (2014) ЕФЕКТИВНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ АНТИДЕМПІНГОВИХ ЗАХОДІВ: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ Анотація   PDF
Т. А. Ставнійчук
 
№ 1 (2017) ЕФЕКТИВНІСТЬ КАР’ЄРИ, ЯК ЗАСІБ ПРОФЕСІЙНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ Анотація   PDF
О. В. Горпинич
 
№ 1 (2015) ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В УМОВАХ НИЗЬКОВУГЛЕЦЕВОГО РОЗВИТКУ Анотація   PDF
Л. П. Артеменко, М. С. Клюквіна
 
№ 1 (2015) ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО ВИРОБНИЦТВА АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ Анотація   PDF
Р. І. Лопатюк, Н. В. Білецька
 
№ 2 (2016) ЗАСТОСУВАННЯ МУЛЬТИАТРИБУТИВНОЇ МОДЕЛІ У МАРКЕТИНГОВОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ Анотація   PDF
І. О. Ковшова
 
№ 3 (2017) ЗАТРЕБУВАННІСТЬ КОНСАЛТИНГУ ЯК ОКРЕМОГО ЕЛЕМЕНТА ІННОВАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ НА РИНКУ ПОСЛУГ Анотація   PDF
Н. О. Євтушенко
 
№ 2 (2013) ЗАХОДИ ВПЛИВУ НА ВРЕГУЛЮВАННЯ ЦІН ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ Анотація   PDF
О. В. Заячківська
 
№ 2 (2013) Зміст Анотація   PDF
Support Support
 
№ 1 (2014) Зміст Анотація   PDF
Support Support
 
№ 2 (2015) Зміст Анотація   PDF
Support Support
 
№ 3 (2015) Зміст Анотація   PDF
Support Support
 
51 - 75 з 349 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>