№ 2 (2017)

Зміст

Титул PDF
 
Зміст PDF
 

Статті

МОДЕРНІЗАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ІНФОРМАЦІЙНОГО ДИЗАЙНУ СУЧАСНИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
О. Є. Гудзь
ДІАГНОСТИКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ: МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ВИМІР PDF
Т. М. Халімон
ОРГАНІЗАЦІЯ ДИСТАНЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ НА ПІДПРИЄМСТВІ PDF
І. О. Ковшова, Л. М. Ілько
МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
П. А. Стецюк
ОБГРУНТУВАННЯ ПЛАТФОРМИ ПРИСКОРЕНОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ НА ОСНОВІ ВИСОКОШВИДКІСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ PDF
О. Ю. Гусєва
АСИМЕТРИЧНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЇЇ НІВЕЛЮВАННЯ З ЗАСТОСУВАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ PDF
С. В. Легомінова
БЕЗПЕРЕРВНІСТЬ БІЗНЕСУ: НОВИЙ ТРЕНД АБО НЕОБХІДНІСТЬ PDF
В. Ю. Борсуковська, Ю. В. Борсуковський
РОЗРОБКА АНТИКРИЗОВОЇ ПРОГРАМИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
О. Г. Старинець
ЕВОЛЮЦІЯ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМИ РЕСУРСАМИ PDF
В. В. Стєкольщиков, Р. А. Дименко
ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
В. М. Сотниченко
ОБГРУНТУВАННЯ ПОЛІТИКИ ВЗАЄМОДІЇ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ІЗ ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ НА ПІДСТАВІ КОМПЛЕКСНОЇ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ PDF
О. С. Ромащенко
КОНСТИТУТИВНІ АТРИБУТИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТОКІВ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
В. В. Маковій
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ УПРАВЛІННЯ КОМУНІКАЦІЯМИ ПІДПРИЄМСТВА PDF
І. М. Якубенко
ІНСТИТУЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ФОРМУВАННЯ І ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІСКАЛЬНОЇ ПЛІТИКИ В ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСАХ PDF
А. О. Тимошенко
СТРАТЕГІЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ PDF
В. В. Щербина
РЕАЛІЗАЦІЯ МЕХАНІЗМУ КОНСАЛТИНГОВОЇ ВЗАЄМОДІЇ НА РИНКУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ PDF
Н. О. Євтушенко
«РОЗУМНЕ МІСТО» ЯК ІННОВАЦІЙНА МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ PDF
Т. М. Мужанова