№ 3 (2016)

Зміст

Титул PDF
 
Зміст PDF
 

Статті

НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
О. Є. Гудзь, В. М. Сотниченко
СУТНІСТЬ ТА ОЦІНКА ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
О. Є. Гудзь, С. Байрамов
ПОЛІТИКА УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТУВАННЯМ ІННОВАЦІЙ НА ПІДПРИЄМСТВІ PDF
О. В. Апарова
КОМУНІКАЦІЯ У ПРОЦЕСІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ PDF
С. М. Петькун
УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ КОМПЛЕКСНОЇ ДІАГНОСТИКИ ЯКОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ PDF
О. Ю. Гусєва, І. М. Прудникова
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ PDF
А. В. Войтюк
ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ (КЛАСТЕРА) ЯК НЕОБХІДНОЇ ПЕРЕДУМОВИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ PDF
С. В. Легомінова
СУТНІСТЬ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ PDF
А. А. Глушенкова
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВ В ГАЛУЗІ ЗВ’ЯЗКУ PDF
Л. В. Лазоренко
ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ СТАЛИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА З ВИКОРИСТАННЯМ СТАТИКО-ДИНАМІЧНОГО ПІДХОДУ PDF
Т. В. Капелюшна
КОРПОРАТИВНА СТРАТЕГІЯ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ В СФЕРІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ PDF
А. М. Сорока
ОЦІНКА РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА ГАЛУЗІ ЗВ’ЯЗКУ PDF
Т. Л. Зубко
ОСОБЛИВОСТІ КОРПОРАТИВНОЇ ВЛАСНОСТІ PDF
О. О. Лобань
СФЕРА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ УКРАЇНИ У ДЗЕРКАЛІ СВІТОВИХ РЕЙТИНГІВ PDF
С. В. Гончаренко
ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ АНТИКРИЗОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Н. О. Бурбело