ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА ЯК ОБ’ЄКТ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

  • Філиппова, С. В.
  • Воронжак, П. В.

Анотація

У статті проаналізовано теоретичний базис інноваційного розвитку, узагальнено наукові підходи та обґрунтовано авторську позицію. Розглянуто місце інноваційного розвитку у стратегії підприємства та надано його характеристику як об‘єкту стратегічного управління.
Опубліковано
2016-09-08
Номер
Розділ
Статті