ІНВЕСТИЦІЙНА БЕЗПЕКА ЯК СКЛАДОВА ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНУ

  • Коваль, Л. П.

Анотація

Обґрунтовано системний підхід до розуміння інвестиційної складової фінансової безпеки. Визначено механізм формування інвестиційної безпеки регіону під впливом чинників на макро- мезо- та мікрорівнях. Запропоновано алгоритм визначення рівня інвестиційної безпеки як складової фінансової безпеки та модель взаємодії елементів інвестиційної безпеки як складової фінансової безпеки регіону.

Опубліковано
2016-02-02
Номер
Розділ
Статті