Становлення засобів масової комунікації в сучасному інформаційному середовищі на прикладі блогосфери

DOI: 10.31673/2415-8089.2021.031212

  • Яременко С. А. (Yaremenko S. A.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Бабій Д. В. (Babiy D. V.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

Досліджено поняття блогу як засобу масової комунікації, розкрито теоретичні аспекти функціонування блогосфери в сучасному інформаційному суспільстві, проаналізовано структуру, функції та особливості блогосфери в Україні. Показано, як відбувається діяльність засобів масової комунікації для забезпечення обміну соціально важливою інформацією між великими групами людей в межах певного соціального мікросередовища - блогосфери.

Ключові слова: масова комунікація, Інтернет-ЗМІ, блогосфера, блог, соціальні медіа.

Список використаних джерел
1. Бусел В.Т. Великий тлумачний словник сучасної української мови. URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0000989
2. Городяненко В. Г. (2003). Соціологія. URL: http//ebk.net.ua/Book/sociology/gorodyanenko_ sotsiologiya/part3/3601.htm
3. Кузнецова О. Ідентичність блога і ЗМІ. Теле- та радіожурналістика. 2013. Вип. 12. С. 117-123. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tir_2013_12_36
4. Щедрова Г. П. Блогінг як засіб політичної комунікації: теоретичний та прикладний аспекти. Гілея: науковий вісник. 2018. Вип. 130. С. 363-366. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2018_130_97

Номер
Розділ
Статті