Обґрунтування управлінських рішень на підприємстві

DOI: 10.31673/2415-8089.2021.026265

  • Сазонова С. В. (Sazonova S. V.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Кисіль А. В. (Kysilʹ A. V.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

Розкрито сутність, основні поняття, характеристики управлінської праці на підприємстві та визначити її особливості; визначено складові процесу прийняття управлінських рішень на підприємстві. Оцінено організацію праці менеджера для обґрунтування управлінських рішень на підприємстві ПрАТ «Діпрозв'язок». Окреслено пріоритетні напрямки вдосконалення праці менеджера при обґрунтуванні управлінських рішень на підприємстві ПрАТ «Діпрозвязок» та сформульовано пропозиції вдосконалення системи обґрунтування управлінських рішень на підприємстві ПрАТ «Діпрозв′язок».

Ключові слова: управлінське рішення, управління підприємством, обґрунтування рішень.

Список використаної літератури
1. Балабанова Л. В., Сардак О. В. Управління персоналом. Підручник. К.: Центручбової літератури, 2011. 468 с.
2. Виноградський М.Д. Організація праці менеджера: навч. посіб. для студ.екон.вузів. К.: «Кондор», 2002. 518 с.
3. Гудзь О.Є. Щербина В.В. Стратегічні напрями формування конкурентних переваг підприємств. Економіка. Менеджмент. Бізнес. 2018. №3 (25). C. 58−64.
4. Новак В. О. Організаційна поведінка: підручник. К.: Кондор, 2013. 498 с.
5. Обидєннова Т.С. Використання моделей та методів для формування та прийняття ефективних управлінських рішень URL: http://dspace.khntusg.com.ua/bitstream/123456789/4291/1/18.pdf
6. Оксентюк А. Зарубіжний та вітчизняний досвід управління персоналом. Галицький економічний вісник. 2012. № 1(34). С. 66-72.

Номер
Розділ
Статті