Стратегічне планування як основа сталого розвитку підприємства

DOI: 10.31673/2415-8089.2021.023944

  • Маковецька І. М. (Makovetsʹka I. M.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Яргін М. В. (Yarhin M. V.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

У статті розкрито теоретичні основи та наведений огляд стратегічного планування підприємства. Основна увага приділена обґрунтуванню специфіки діяльності підприємства з використанням стратегічного планування для організаційного забезпечення досягнення постановлених стратегічних цілей на підприємстві. Досліджено вплив стратегічного планування на підприємстві з економічної точки зору в конкретних умовах для забезпечення конкурентоспроможного існування підприємства в довгостроковій його перспективі.

Ключові слова: стратегічне планування, діяльність підприємства, розвиток, управління.

Список використаної літератури
1. Балабанова Л.В. Управління персоналом: Навчальний посібник. Київ.: Професіонал, 2006. 511 с.
2. Божкова В.В., Линник Ю.М. Стратегічний маркетинг для магістрів : навчальний посібник. Суми: ВТД «Університетська книга», 2007. С. 11–68.
3. Краснокутська Н.В. Інноваційний менеджмент: навч.посіб. Київ: КНЕУ, 2003. 504 с.
4. Томпсон А.А. (мл), Стрикленд А.Дж. Стратегический менеджмент: концепции и ситуации для анализа / пер. с англ. 12-е изд. Москва : Вильямс, 2006. 928 с.
5. Холодний Г.О. Теоретичні аспекти стратегічного планування на підприємствах України: (підсумки 4-ї Міжнар. конф.). Харків.: Вісник економіки. 2011. 54 с.
6. Янковська В.А., Хижняк А.М. Теоретичні основи планування та прогнозування на підприємстві. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2015. № 2. С. 166.

Номер
Розділ
Статті