Людина в системі організаційної поведінки

DOI: 10.31673/2415-8089.2021.021015

  • Лазоренко Л. В. (Lazorenko L. V.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Панасенко О. О. (Panasenko O. O.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

Розкрито сутність та особливості організаційної поведінки на підприємстві. Досліджено специфічну роль людини як особистості при формуванні та модернізації організаційної поведінки. Визначено основні чинники, які впливають на формування організаційної поведінки підприємства. Розкрито систему цінностей особистості та її вплив на організаційну поведінку в підприємстві. Окреслено роль інтерналізації працівниками своїх функціональних ролей в організації

Ключові слова: людина, особистість, цінності, персонал, організаційна поведінка, інтернаціоналізація, можливості.

Список використаних джерел:
1. Банєва І.О. Організаційна поведінка. Миколаїв: Миколаївський національний аграрний університет, 2020. 58 с.
2. Винничук Р.О., Гербут М.В. Організаційна культура як інструмент забезпечення конкурентоспроможності організації в індустрії туризму. Вісник ДІТБ. Серія: Економіка, організація і управління підприємствами. 2017. № 11. С. 164–167.
3. Дудкін П.Д., Мосій О.Б., Владимир О.М. Організаційна поведінка. Аспекти ефективного підприємництва. Тернопіль: ФОП Паляниця В.А., 2015. 252 с.
4. Новак В. О. Організаційна поведінка: підручник. К.: Кондор, 2013. 498 с.
5. Осипенко К.В. Організаційна поведінка як метод управління діяльністю сучасних туристичних підприємств. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 2020. № 53. С. 43-49

Номер
Розділ
Статті