Концептуальні основи розробки стратегічних напрямів розвитку організації

DOI: 10.31673/2415-8089.2020.036568

  • Ващенко О. П. (Vashchenko O. P.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Крижанівський А. О. (Kryzhanivsʹkyy A. O.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

У статті розглянуто сутність та поняття розробки стратегічних напрямів розвитку організації. Окреслено концептуальні основи розробки стратегічних напрямів розвитку організації. Досліджено методичні підходи до розробки стратегічних напрямів розвитку організації. Виділено найбільш значущі зовнішні фактори, які впливають на розробку стратегічних напрямів розвитку телекомунікаційних підприємств

Ключові слова: розробка стратегії, стратегічні напрямки, аналіз внутрішнього середовища, розвиток організації.

Список використаних джерел
1. Зеліско І. М., Сосновська О. О. Аналіз впливу глобальних ризиків сучасності на функціонування вітчизняних підприємств зв’язку. Бізнес Інформ : науковий журнал. Харків: Інжек. 2018. № 12. С. 232–238
2. Гудзь О. Є. Концептуальні підходи до формування портфеля інноваційних стратегій підприємства. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. 2015. Вип. 11. Т. 1. С. 85-91.
3. Гудзь О. Є., Глушенкова А. А. Концептуальні засади розвитку інноваційного потенціалу телекомунікаційних підприємств. Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. 2017. Вип. 28 (16). С. 74–78.
4. Лазоренко Л.В. Аналіз ринку мобільного звʼязку України та напрямки його розвитку. Глобальні та національні проблеми економіки. 2017. №15. С. 246 − 249.
5. Скібіцький О.М. Організація бізнесу. Менеджмент підприємницької діяльності: навч. посіб. Київ: Кондор, 2011. 912 с.

Номер
Розділ
Статті