Управління стратегіями ціноутворення на інноваційні товари

DOI: 10.31673/2415-8089.2020.036064

  • Ващенко О. П. (Vashchenko O. P.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Якимчук Д. О. (Yakymchuk D. O.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

Розкрито теоретичні аспекти управління стратегіями ціноутворення на інноваційні товари, визначено роль, значення та функції ціноутворення, види цін та чинники, що впливають на її рівень, методи ціноутворення на інноваційні товари, обґрунтовано пріоритетні напрями удосконалення управління стратегіями ціноутворення на інноваційні товари.

Ключові слова: управління, ціна, ціноутворення, стратегії ціноутворення, інноваційні товари.

Список використаної літератури
1. Бредихина М.В. Особенности ценообразования в туризме. URL: https//www.edit.muh.ru/content/mag/trudy/02_2009/09.pdf.
2. Гудзь О.Є. Стратегічне управління інноваційним розвитком підприємства: навчальний посібник. Львів: Ліга-Прес, 2017. 166 с.
3. Литвиненко Я.В. Шляхи удосконалення ціноутворення на туристичні послуги на Україні. Вісник Київського славістичного університету. 2005. № 21. С. 57-66
4. Микитюк П. П. Інноваційна діяльність: навч. посіб. Київ: Центр учбової літератури, 2009. 392 с.
5. Masiero J.L. Nicolau Price sensitivity to tourism activities: looking for determinant factors. URL: https://doc.rero.ch/record/ 21544/files/wp1101.pdf.

Номер
Розділ
Статті