Стратегічне управління інноваційним розвитком підприємства

DOI: 10.31673/2415-8089.2020.034550

  • Сало А. Я. (Salo A. Ya.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Артемчук М. О. (Artemchuk M. O.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

Розкрито теоретичні основи стратегічного управління інноваційним розвитком підприємства, зокрема розглядаються принципи, функції та методи стратегічного управління інноваційним розвитком підприємства, викладені пропозиції щодо напрямів удосконалення стратегічного управління інноваційним розвитком підприємства, розроблені рекомендації щодо вибору стратегічного набору та пропонується оцінка результативності стратегічного управління інноваційним розвитком підприємства.

Ключові слова: інновації, стратегічне управління інноваційним розвитком підприємства, інноваційна політика, механізм формування інновацій.

Список використаної літератури
1. Гудзь О.Є. Стратегічне управління інноваційним розвитком підприємства: навчальний посібник. Львів: Ліга-Прес, 2017. 166 с.
2. Ілляшенко С. М. Управління інноваційним розвитком: проблеми, концепції, методи: навч. посіб. Суми: ВТД «Українська книга», 2003. 278 с.
3. Микитюк П. П. Інноваційна діяльність: навч. посіб. Київ: Центр учбової літератури, 2009. 392 с.
4. Доповіді ERAWATCH за 2013 рік: Швеція. URL: http://erawatch.jrc.ec.europa.eu/erawatch/opencms/information/count...
5. Jay L. Abraham MetaMorphic Innovation: a Power Tool for Breakthrough Performance. 2000. URL: http://www.ergen.gr/ files/Metamorphic _Innovation.pdf

Номер
Розділ
Статті