Формування організаційно-економічного механізму розвитку телекомунікаційних підприємств

DOI: 10.31673/2415-8089.2020.032731

  • Зеліско І. М. (Zelisko I. M.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Зазимко Д. С. (Zazymko D. S.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

У статті представлено сучасні тренди економічного розвитку України. Виявлено особливості формування організаційно-економічного механізму розвитку телекомунікаційних підприємств. Обґрунтовано основні принципи формування організаційно-економічного механізму розвитку телекомунікаційних підприємств в епоху цифрової економіки.

Ключові слова: телекомунікаційні підприємства, цифрова економіка, організаційно-економічний механізм, інформаційно-комунікаційні технології, науковотехнічний прогрес, цифрова економіка, конкурентоспроможність.

Список використаної літератури
1. Подольчак Н. Ю., Білик О. І., Левицька Я. В. Сучасний стан цифровізації в Україні. URL:http://www.economy.nayka.com.ua/index.php?op=1&z=7300
2. Повідомлення Європейської комісії для Європейського парламенту, Ради економічного і соціального комітету та Комітету регіонів. Європейська комісія, Брюссель, 19.05.2010 URL: eump.org/system/Цифровий%20порядок%20денний%20для%20 Європи.pdf
3. Цифрова адженда України – 2020. Концептуальні засади. Першочергові сфери, ініціативи, проекти цифровізації України до 2020 року. URL: https://ucci.org.ua/uploads/files/58e78ee3c3922.pdf.
4. Schwab K. The Fourth Industrial Revolution: what it means, how to respond. [Електронний ресурс]. – URL: https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-fourthindustrialrevolution-what-it-meansand-how-to-respond/.
5. Череп О.Г., Стремидло О.Ю. Роль бюджету та процесу бюджетування в управлінні підприємством. Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму. 2011. №1(4). С. 445-451.
6. Тивончук, С.О. та Тивончук, Я.О. Організаційно-економічний механізм активізації інноваційного розвитку агропродовольчого комплексу України в ринкових умовах (концептуальні та методичні положення). Економіка АПК. 2013. № 7. С. 98–105.
7. Череп О. Г. Процес розвитку стратегії формування економічного механізму інноваційної діяльності підприємств машинобудування. In: Problems and perspectives in European education development: Proceedings of the International scientific and practical conference. Prague, Czech Republic, 20-27 of November 2016. Prague: Prague Institute for Qualification Enhancement, 2016.

Номер
Розділ
Статті