Якість та ефективність корпоративного управління

DOI: 10.31673/2415-8089.2020.030409

  • Гудзь О. Є. (Gudz O. Ye.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Клюка Ю. С. (Klyuka Yu. S.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

Розкрито теоретичні основи корпоративного управління, з’ясовано економічну сутність корпоративного управління, здійснена оцінка ефективності корпоративного управління, визначено пріоритетні напрями підвищення ефективності корпоративного управління, розроблені типові заходи з підвищення якості та ефективності корпоративного управління на рівні акціонерного товариства та корпоративного об’єднання.

Ключові слова: акціонерні товариства, корпорації, корпоративні структури, корпоративне управління, якість та ефективність корпоративного управління.

Список використаної літератури
1. Гудзь О.Є. Корпоративне управління: навч. посіб. Львів: Ліга-Прес, 2018. 124 с.
2. Мороз О.В. Корпоративне управління на підприємствах України: постприватизаційний етап еволюції: монографія. Вінниця : УНІ- ВЕРСУМ, 2008. 180 с.
3. Панфилова Е. Некоторые аспекты формирования системы корпоративного управления в промышленной организации. Проблемы теории и практики управления. 2011. № 4. C. 49–60.
4. Пішпек С.І. Формування корпоративних відносин в перехідній економіці. К.: КНУ, 2006. 19 с.
5. Поважний О.С. Корпоративне управління. К.: Кондор, 2013. 244 с.

Номер
Розділ
Статті