Інформаційні комунікації як філософія бізнесу

DOI: 10.31673/2415-8089.2019.042312

  • Петькун С. М. (Petʹkun S. M.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Шеремета О. М. (Sheremeta O. M.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Пенцак П. В. (Pentsak P. V.) Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, м. Львыв

Анотація

У статті розглянуто сутність та зміст інформаційних комунікацій, ефективність їх використання в процесі реалізації стратегічних і тактичних цілей управління, їх вплив на діяльність підприємства, а також зроблено спробу дослідити основні чинники, що впливають на виникнення та розвиток інформаційного суспільства.

Ключові слова: інформаціні комунікації, інформатизація, інтернет, вебінар, ІТтехнології, бізнес.

Список використаної літератури
1. Зернецька О. В. Глобальний розвиток систем масової комунікації і міжнародні відносини. Київ: Освіта, 2002. 347с.
2. Почепцов Г. Г. Теория комуникации.Москва: Реф-бук, 2001. 506 с.
3. Колодюк А. Проблематика переходу до інформаційного суспільства. Політичний менеджмент. 2004. № 6 (9). C. 129–137.
4. Кравец В. А. Вопросы формирования информационной культуры URL: http://www.ejoe.ru/sod/00/4_00/ku.html.
5. Руда М. В. Міжнародні бізнес-комунікації в системі інформаційного забезпечення підприємства. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. 2013. № 769. С. 182-189.
6. Тоффлер Е. Третя хвиля. Київ: ВД «Всесвіт», 2000. 480 с.
7. Kotler Ph., K. L. Keller. Marketing Management 14-th edition. USA: Pearson, 2011. 816 p.
8. Robbins T. Awaken. Tony Robbins. The Giant Within. USA: Free Press, 2007. 548 p.

Номер
Розділ
Статті