Вплив інвестицій на розвиток телекомунікаційної галузі

DOI: 10.31673/2415-8089.2019.041622

  • Алієв Кянан Фархад огли (Aliyev Kyanan Farhad ogly) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

У статті розглянуті основні ефекти від розвитку телекомунікаційної галузі в раках її розвитку в процесі інвестування, а також вплив на інші сфери економічної і соціальної діяльності зокрема вплив розвитку телекомунікаційної галузі від інвестування на процеси інших сфер господарської діяльності.

Ключові слова: інвестиції, телекомунікації, вплив інвестицій в телекомунікаційну галузь. 

Список використаної літератури
1. Официальный сайт Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информации. URL: https://nkrzi.gov.ua/.
2. Reinhard Wieck, Miguel Vidal Investment in telecommunications infrastructure, growth, and employment - recent research. 21st European Regional ITS Conference Copenhagen, 13-15 September 2010 - 2010. URL: https: // www.researchgate.net/publication/48265006_Investment_in_telecommunications_infrastructure_growth_and_employment_-_recent_research.
3. Fareed Zakaria. The Post-American World, 2009. 336 с.
4. Госстат: Приток прямых иностранных инвестиций в 2018 году составил $ 0,7 МЛРД. FINBALANCE URL: http://finbalance.com.ua/news/Derzhstat-pripliv-pryamikh-inozemnikhinvestitsiy -v-2018rotsi-priskorivsya-do-07-mlrd.
5. Инвестиции в телекоммуникации. Medium URL: https://medium.com/@Supertrends/investitsii-v-telekommunikatsii-1b2a783081e2.
6. Совершенствования управления конкурентоспособности телекоммуникаций компаний в условиях инновационного развития. Экономическая наука. 2019. URL: http://www.investplan.com.ua/pdf/11_2019/12.pdf.

Номер
Розділ
Статті