Теоретичні аспекти управління інвестиційною діяльністю на підприємстві в сучасних умовах

DOI: 10.31673/2415-8089.2019.041115

  • Пісковець О. В. (Piskovetsʹ O. V.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

Розглянуто сучасні підходи до трактування інвестиційного менеджменту. Проаналізовано основні завдання процесу інвестування. Досліджено особливості та мету управління інвестиційною діяльністю на підприємстві. Визначено, що на процес управління інвестиційною діяльністю впливають чинники внутрішнього і зовнішнього середовища. В статті розглянуто оцінка ефективності інвестиційних проектів.

Ключові слова: інвестиції, інвестиційна діяльність підприємства, інвестиційний менеджмент, управління інвестиціями, інвестиційний процес, інвестиційні ресурси.

Список використаної літератури
1. Гордієнко П. Л. Стратегічний аналіз: навч. посібник. Київ: Алерта, 2016. 404с.
2. Михайлов В., Прилипко Ю., Бірюченко В. Фінансовий стан підприємств (Аналіз деяких методичних питань). Ринок цінних паперів. Вісник Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. 2014. Вип.5. C.31-39.
3. Пересада. А. А Управління інвестиційним процесом. Київ: Лібра, 2012. 472 с.
4. Ястремська О. М. Моделювання оцінки інвестиційної привабливості промислових підприємств в умовах трансформації економіки. Проблеми науки. 2005. Вип.11. C.20-28.
5. Ачкасов А. І. Потенціал підприємства: формування та оцінювання: Конспект лекцій .А. І. Ачкасов, Т. А. Пушкар, В. Г. Федорова. Харків: ХНАМГ, 2010. 89с.
6. Berg, H. van den Investing in farmers – the impacts of Farmer Field Schools in relation to Integrated Pest Management. Berg, H. van den, Jiggins, J. World Development (Oxford), 2007. Vol. 35. No. 4. pp. 663-686.
7. Modigliani F. The Cost of Capital, Corporation Finance and the Theory of Investment. ModiglianiF. & Miller M.H.American Economic Review. 1958. Vol. 48. рp. 261-297.

Номер
Розділ
Статті