Вплив державного регулювання щодо якості телекомунікаційних послуг

DOI: 10.31673/2415-8089.2019.047074

  • Сорока А. М. (Soroka A. M.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

У статті розглядаються засади телекомунікаційних послуг України, а саме рухомий (мобільний) зв’язок та вплив державного регулювання щодо якості телекомунікаційних послуг. Розкрито характерні особливості функціонування національного ринку телекомунікаційних послуг, котрі впливають на форми і методи державного регулювання із виявленням специфіки організації моделі управління сферою телекомунікацій України. Обгрунтовано напрями удосконалення регуляторної політики держави у сфері телекомунікацій.

Ключові слова: державне регулювання, регуляторна політика, ринок, телекомунікаційні послуги, національна економіка, послуги зв’язку.

Список використанної літератури
1. Звіт щодо діяльності НКРЗ та стану телекомунікацій в Україні. URL: https://nkrzi.gov.ua/index.php
2. Звіти операторів телекомунікацій. URL: http://spz.nkrzi.gov.ua/golovna/yakistposlug/zvity-operatoriv-telekomunikatsij/
3. Про схвалення Стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.05.2013 № 386-р. Офіційний вісник України. 2013. № 44. Ст. 79.

Номер
Розділ
Статті