Ключові проблеми управління конкурентоспроможністю вітчизняних телекомунікаційних підприємств

DOI: 10.31673/2415-8089.2019.043846

  • Легомінова С. В. (Legominova S. V.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Макаренко А. О. (Makarenko А. О.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

У статті проаналізовано проблеми управління конкурентоспроможності телекомунікаційних підприємств на основі ключових економічних показників. Акцентовано на зниженні темпів розвитку інформаційного суспільства України. Окреслено низку ризиків, які мають виникнути за умови бездіяльності. Підкреслено необхідність прийняття інноваційних рішень задля якісних змін у сфері телекомунікацій.

Ключові слова: управління, конкурентоспроможність, інформаційне суспільство, ризики, телекомунікаційне підприємство.

Список використаної літератури
1. Measuring the Information Society Report 2015 URL: https://www.itu.int/dms_pub/itud/opb/ind/D-IND-ICTOI-2015-SUM-PDF-E.pdf.
2. Measuring the Information Society Report 2016 URL: https://www.itu.int/en/ITU/Statistics/Documents/publications/misr2017/MISR2017_ Volume2.pdf.
3. Measuring the Information Society Report 2017 URL: https://www.itu.int/en/ITUD/Statistics/Documents/publications/misr2017/MISR2017_Volume1.pdf
4. Державний комітет статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua.
5. Ковшова І. О. Маркетинговий менеджмент: теорія, методологія, практика: монографія. Херсон: Видавництво ФОП В. С. Вишемірський, 2018. 516 с.

Номер
Розділ
Статті