Оцінка відповідності стратегічного потенціалу телекоммунікаційного підприємства його конкурентній стратегії

DOI: 10.31673/2415-8089.2019.042228

  • Гусєва О. Ю. (Guseva O. Yu.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Хлевицька Т. Б. (Khlevytska T. B.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

У статті розкрито методичний підхід до оцінки відповідності стратегічного потенціалу підприємства його конкурентній стратегії. Проведено бенчмаркінговий аналіз відповідності стратегічного потенціалу ПрАТ «Укртелеком» та його основних конкурентів.

Ключові слова: стратегічний потенціал, управління стратегічним потенціалом, стратегічне управління, конкурентоспроможність телекомунікаційного підприємства.

Cписок використаної літератури
1. Борисенко З. М. Основи конкурентної політики. Київ: Таксон. 2004. 704 с.
2. Воронкова А. Э., Пономарев В. П., Дибнис Г. И. Поддержка конкурентоспособного потенциала предприятия. Київ: Техника, 2000. 152 с.
3. Азоев Г. Л., Челенков А. П. Конкурентные преимущества фирмы. Москва: ОАО ―Типография ―НОВОСТИ‖, 2000. 256 с.
4. Стратегія підприємства: адаптація організацій до впливу світових суспільно-економічних процесів: монографія / за ред. А.П. Наливайка. Київ, 2013. 454 с.
5. Теоретичні основи конкурентної стратегії підприємства: монографія / за заг. ред. Іванова Ю. Б., Тищенка О. М., Харків. 384 с.
6. Ігнатьєва І. А. Стратегічний менеджмент: теорія, методологія, практика: монографія, Київ: Знання України, 2005. 250 с.

Номер
Розділ
Статті