Теоретичні та практичні підходи до обґрунтування інструментарію стратегічного управління сталим розвитком телекомунікаційного підприємства

DOI №______

  • Гусєва О. Ю. (Guseva O. Yu.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Хлевицька Т. Б. (Khlevytska T. B.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

У статті розкрито теоретичні засади стратегічного управління сталим розвитком телекомунікаційного підприємства. Проведено бенчмаркінговий аналіз внутрішнього потенціалу та зв’язків із зовнішнім середовищем ПАТ «Укртелеком» та ПрАТ «Київстар» в контексті сталого розвитку. Визначено перспективні стратегічні напрями сталого розвитку ПАТ «Укртелеком».

Ключові слова: сталий розвиток, телекомунікаційне підприємство, стратегія сталого розвитку підприємства, стратегічне управління сталим розвитком підприємства.

Cписок використаної літератури
1. Проектне управління стратегією сталого розвитку територій: монографія / за заг. ред. В. М. Бабаєва. Харків. 2017. 194 с.
2. Мельник Л. Г., Хенс Л. Социально-экономический потенциал устойчивого развития. Сумы. Университетская книга. 2009. 320 с.
3. Харазішвілі Ю. М. Системна безпека сталого розвитку: інструментарій оцінки, резерви та стратегічн сценарії реалізації. Монографія. Київ. 2019. 304 с.
4. Хвесик М. А. Економіка природокористування: вектори розвитку. Київ. 2019. 398 с.
5. Стратегія підприємства: адаптація організацій до впливу світових суспільно-економічних процесів. Монографія / за ред. д-ра екон.наук, проф. А.П. Наливайка. Київ. 2013. 454 с.
6. Теоретичні основи конкурентної стратегії підприємства. Монографія / За заг.ред. д-ра екон. наук, професора Іванова Ю.Б., д-ра екон.наук, професора Тищенка О.М. Харків. 384 с.
7. Ігнатьєва І. А. Стратегічний менеджмент: теорія, методологія, практика. Монографія. Київ. Знання України. 2005. 250 с.
8. Лебідь В.М. Організаційно-економічні основи інформаційно-аналітичного забезпечення екологічно сталого розвитку. Автореф. дис. канд. екон. наук. 08.08.01. МОНУ. Суми. 2006. 23 с.
9. Прадун В. П. Економіко-екологічні основи сталого розвитку регіональних агропромислових комплексів. Автореф. дис. док. екон. наук. 08.07.02. Львів. 2005. 41с.
10. Садеков А. А. Механизмы эколого-экономического управления предприятием. Монография. Донецк. 2002. 311 с.
11. Садеков А.А. Предпринимательство и устойчивое развитие. Монография. Донецк. 2002. 450 с.
12. Петришин Н.Я. Інструментарій стратегічного планування діяльності машинобудівних підприємств. Економіка України. 2008. № 12. С. 70-77.
13. Глинська А.Є. Організаційно-економічний механізм забезпечення сталого розвитку підприємств легкої промисловості. Автореф. дис. канд. екон. наук. 08.00.04. МОНУ. Херсон. 2008. 23 с.

Номер
Розділ
Статті