Сутність та класифікація ресурсів підприємств

DOI №______

  • Ващенок О. П. (Vashchenok O. P.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

Зроблено теоретичний огляд поняття «ресурси» та «ресурси підприємства». Розкрито різні підходи до класифікації ресурсів підприємства. Наведено особливості ресурсів підприємств. Визначено основні види ресурсів, які є найбільш важливими та такими, що найчастіше використовуються в діяльності підприємства. Виокремлено основні складові кожного виду ресурсів підприємств. Ефективність фінансування підприємства не абияк визначається стратегією формування ресурсів, що залежить від форми власності, виду діяльності територіального розміщення та інших факторів впливу. Не менш важливим видом ресурсів є людські ресурси. Саме вони відіграють вирішальну роль у забезпеченні умов конкурентоспроможності і довгострокового ровитку підприємства і вимагають необхідності капіталовкладень в їх формування і розвиток. Ще одним не менш важливим видом ресурсів підприємств є інформаційні ресурси, які сприяють зниженню ризику та підвищенню ефективності діяльності підприємства.

Ключові слова: ресурси, ресурси підприємств, матеріальні ресурси, фінансові ресурси, людські ресурси, інформаційні ресурси, ефективність.

Список використаної літератури
1. Довгаль Н. С. Ресурсний потенціал підприємства: теоретичні основи. Науково-технічна інформація. 2009. № 1. С. 42–45
2. Окорокова Л. Г. Ресурсный потенциал предприятий. Санкт-Петербург: С-ПбГТУ, 2001. 293 с.
3. Пономаренко В.С. Стратегія управління підприємством. Харків: Основа, 1999. 620 с.

Номер
Розділ
Статті