Збалансована система показників – ефективний інструмент управління підприємством

DOI №______

  • Воскобоєва О. В. (Voskoboeva O. V.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Ромащенко О. С. (Romaschenko O. S.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Макаренко А. О. (Makarenko А. О.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

В даній науковій роботі визначено сутність та роль Збалансованої системи показників, досліджені перспективи її застосування на українських підприємствах; представлена методика управління підприємством на базі системи збалансованих показників, приведена типова стратегічна карта і стандартні ключові показники ефективності діяльності.

Ключові слова: збалансована система показників, ефективність, управління підприємством.

Список використаної літератури
1. Альошкін В.С., Пономарьова І.В. Реалізація стратегії розвитку підприємства за допомогою збалансованої системи показників. Економічний простір: зб. наук. праць. Дніпропетровськ: ПДАБА. 2015. № 27. С. 202–210.
2. Бурлака О.В. Система збалансованих показників як інструмент підвищення стратегічного потенціалу підприємства. Формування ринкових відносин в Україні. 2016. № 2 (57). С. 43–46.
3. Гриценко Л.Л., Височина А.В. Збалансована система показників як інструмент оцінювання стратегії підприємства. Актуальні проблеми економіки. 2012. № 3. С. 161–167.
4. Каплан Р.С., Нортон Д.П. Сбалансированная система показателей. От стратегии к действию. Москва: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2014. 320 с.
5. Ляшенко Г.П., Дерев’янко В.М. Збалансована система показників – необхідний інструмент забезпечення конкурентоспроможності підприємства (на прикладі нафтовидобувного підприємства). Науковий вісник Національного університету державної податкової служби України (економіка, право). 2014. № 1. С. 23–31.
6. Парфентьєва О.Г. Методологічні аспекти формування системи показників для оцінки потенціалу розвитку підприємств автомобільного транспорту. Наукові записки [Національного університету «Острозька академія»]. Економіка. 2013. Вип. 23. С. 89–92.
7. Сендзюк М.А., Науменко І.В. Моделі збалансованої системи показників і технологій їх підтримки. Проблеми економіки. 2014. № 2. С. 268–273.
8. Яремко І.Й., Жигало І.І., Борщук І.В. Збалансована система показників – інструментарій в управлінні сучасним підприємством. Науковий вісник НЛТУ України. 2013. Вип. 23.13. С. 203–210.

Номер
Розділ
Статті