Системно-інформаційний підхід у забезпеченні енергетичної ефективності житлового сектору економіки

DOI №______

  • Комеліна О. В. (Komelina O. V.) Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка, м. Полтава
  • Щербініна С. А. (Shcherbinina S. A.) Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка, м. Полтава

Анотація

В роботі розглянуто системно-інформаційний підхід у забезпеченні енергетичної ефективності житлового сектору економіки та його складову − програмне забезпечення для системи енергоменеджменту. Представлено механізм реалізації системи енергетичного менеджменту в житловому секторі України. Визначено що успішне застосування механізму реалізації системи енергетичного менеджменту багато в чому залежить від функціональності, зручності та технічних можливостей програмного забезпечення, що використовується в цій галузі. Описано показники якості програмного забезпечення, а також характеристики програмних продуктів для системи енергетичного моніторингу та менеджменту представлених на сучасному ринку інформаційних технологій. Наведено рейтинг програмного забезпечення за оцінкою якості. Зазначено, що більш широке застосування мають програмні продукти для системи енергоменеджменту в бюджетній сфері порівняно з житловим сектором.

Ключові слова: системно-інформаційний підхід, програмне забезпечення, система енергетичного моніторингу та менеджменту, механізм реалізації системи енергетичного менеджменту, показники якості програмного забезпечення, оцінка якості програмного забезпечення.

Список використаної літератури
1. Komelina O.V., Shcherbinina S.A. Methodology of estimation of energy reserves and energy efficiency of the housing fund of Ukraine. Marketing and Management of innovations. 2018. № 1. P. 382-390.
2. Komelina O.V., Shcherbinina S.A. Perspectives and problems of harmonizing energy legislation of Ukraine with the European Union standards. Economics ‒ innovation and economics research. 2017. Vol. 5, n. 2. P. 33-46.
3. Комеліна О.В., Самойленко І.О. Управління енергоефективністю підприємств. Полтава: Пусан А.Ф., 2018. 364 с.
4. Асоціація «Енергоефективні міста України». URL: http://enefcities.org.ua/novyny/ekspertnyy-oglyad-programnogo-zabezpechennya-dlyaenergomonitoryngu-ta-energomenedjmentu/
5. Тормосов Р.Ю., Скочко В.І., Жердицький Р.В., USAID (United States Agency for International Development) від Американського народу. Основні положення роботи в розрахунковій програмі PRAIR: The Program for Ranking and Analysis of Investment Projects: практичний посібник із питань розробки та впровадження Планів дій зі сталого енергетичного розвитку для фахівців комунальних підприємств та міських адміністрацій. Київ: Поліграф плюс, 2016. 85 с.
6. Шовкалюк Ю.В. Інструменти і методи для підвищення енергоефективності будівельного фонду. Молодий вчений. 2018. №1 (2). С. 573-577.
7. Енергоаудит та енергоменеджмент в проектах сталого розвитку. Практичні рекомендації. Методичний посібник.URL: http://cba.org.ua/images/MANUALS/EE_manual.pdf
8. ISO 50001:2018 «Energy management systems – Requirements with guidance for use» International Organization for Standartization. – Geneva, Switzerland, 2018. URL: https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:50001:ed-2:v1:en
9. Чуприна Ю.А. Організація системи енергоменеджмента для житлового сектора на основі міжнародного стандарту якості. Управління розвитком складних систем. 2014. № 19. С. 128-134.
10. Іншеков Є.М., Нікітін Є.Є., Тарновський М.В., Чернявський А.В. Посібник з муніципального енергетичного менеджменту. Київ: Поліграф плюс, 2014. 238 с.
11. Катаєва Є.Ю., Ничипорук Н.С. Оцінювання ефективності програмного забезпечення на прикладі автоматизованої інформаційної системи «Екіпаж». Управління розвитком складних систем. 2011. № 8. С. 107-110.
12. ДСТУ ІS0/ІЕС 9126-1:2013 (ІS0/ІЕС 9126-1:2001, IDТ) Національний стандарт України. Програмна інженерія. Якість продукту. Частина 1. Модель якості. URL: http://metrology.com.ua/download/iso-iec-ohsas-i-dr/87-eea/859-dstu-is0-ies-9126-1-2013.
13. .Сайт компанії ІТ-Менеджмент. URL:http://energyplan.com.ua.
14. Сайт компанії Envidates GmbH. URL: http://www.envidatec.com.
15. Сайт розробників програмного продукту Енергобаланс. URL:http://www.energobalans.com.
16. Сайт компанії ФІАТУ. ‒ URL: https://www.fiatu.com.ua/it-technology/e_monitoring/.
17. Сайт розробників програмного продукту uMuni. URL: https://umuni.com.
18. Сайт розробників програмного продукту EMANAGEMENT24. URL: https://emanagement24.com.
19. Сайт розробників програмного продукту АІС «Енергосервіс: облік, контроль, економія». URL:http://promo.energoservic.com.
20. Сайт розробників програмного продукту АСЕМ. URL:https://asem.com.ua.
21. Website Natural Resources Canada. URL:https://www.nrcan.gc.ca/energy/softwaretools/7465.
22. Сайт компанії ENSI. URL:http://www.ensi.no/index.php?ledd2ID=140&sideID=277.
23. Маліновський А.А., Турковський В.Г., Покровський К.Б., Музичак А.З. Програмна та алгоритмічна підтримка енергетичного аудиту будівель та їх енергетичної сертифікації. Енергетика: економіка, технології, екологія: науковий журнал. 2018. № 2 (52). С. 96–102.

Номер
Розділ
Статті