Формування стратегії антикризового управління підприємств

DOI №______

  • Гудзь О. Є. (Gudz O. E.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

Розглянуто сутнісні, методологічні й практичні аспекти формування стратегії антикризового управління підприємств, здійснено моніторинг існуючих проблем у контексті кризових реалій сьогодення, а також окреслено передумови, можливості та обґрунтовано завдання, заходи й науковий стратегічний набір для використання підприємствами у контурі нових орієнтирів антикризового управління на основі сучасних цифрових технологій, що забезпечить відкритість, демократизацію, креативність управлінських процесів та різноманітність управлінських ієрархічних ланцюгів і траєкторій успішного розвитку підприємств.

Ключові слова: антикризове управління, стратегії, підприємства, стратегічний набір, сучасні цифрові технології.

Список використаної літератури
1. Афанасьєва О.Б. Методологічне підгрунтя реалізації системного підходу до антикризового управління. Вісник Академії митної служби України. Серія: "Економіка". 2011. № 1 (45). С. 138−145.
2. Брінь П. В., Черпак А. Ю. Управління антикризовою діяльністю підприємства. Вісник НТУ “ХПІ”. 2013. № 69 (1042). С. 92–98.
3. Гройсман В. Цифрова економіка здатна стрімко підвищити ВВП. Новини економіки. 8 вересня 2017.
4. Дмитренко А. І. Стратегії антикризової діяльності промислових підприємств. Вісник Криворізького економічного інституту КНЕУ. 2009. № 4 (20). С. 46–51.
5. Король В.С. Антикризовий менеджмент в умовах ринкової трансформації економіки. URL: www.librar.org.ua/ sections_load.php?s= business_economic_ science&id=168&start=1
6. Коюда В.О. Антикризова програма – основа системи антикризового управління підприємством. Бизнес Информ. 2009. № 12. С. 47-49.
7. Любенко Н. М. Реструктуризація в системі антикризового управління підприємством – теоретико-метологічні аспекти. Вісник КНУТД. 2010. № 1 (51). С. 171-176.
8. Побережний О.М. Необхідність розробки стратегії антикризового управління на ВАТ “УМАНЬПИВО” Черкаської області. URL: http://udau.edu.ua /library.php?pid=1178
9. Семенов Г.А., Ярошевська О.В. Стратегічна програма антикризового управління підприємством. Держава та регіони. 2010. № 3. С.160−167.
10. Старинець О. Г. Критерії та індикатори ефективності антикризового управління телекомунікаційних підприємств. Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. Спецвипуск. Ч. 2. Полтава: РВВ ПДАА, 2015. С. 73-80
11. Телін С. В. Антикризове управління як засіб запобігання банкрутству підприємств. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2010. № 5 Т.2. С. 214-218.
12. Шершньова З. Є. Антикризова програма підприємства: методичні основи розробки та організація виконання. Вісник Хмельницького національного університету. 2010. № 2. T. 1. С. 140-144.
13. Gemius URL://www.gemius.com.ua /.../internet-auditorija-ukrainy-ijul-2015-goda.html

Номер
Розділ
Статті