ОЦІНКА РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ БІЗНЕСУ ПРИ МОНІТОРИНГУ ПІДПРИЄМСТВА

  • Якименко Ю. М.
  • Мужанова Т. М.

Анотація

На основі аналізу стану підприємства, в результаті виконання ним економічних завдань і науково-технічних рішень у повсякденній діяльності та розвитку на перспективу, запропонована загальна схема побудови інтегральної моделі оцінювання економічної безпеки підприємства та уточнено зміст і послідовність здійснення моніторингу при оцінці економічної безпеки підприємства та бізнесу в цілому.
Номер
Розділ
Статті