СУЧАСНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ БАЗИ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ

  • Смерічевський С. Ф.

Анотація

Розглянуто сучасні інструменти фінансової підтримки  оновлення технологічної бази підприємств машинобудування та обґрунтовано місце й роль лізингу у цьому процесі.
Номер
Розділ
Статті