ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ ЯК СКЛАДОВОЇ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

  • Балановська Т. І.
  • Гавриш О. М.

Анотація

Розглянуто аспекти формування маркетингової стратегії як складової антикризового управління підприємством. Побудовано дерево цілей для формування стратегічного набору при антикризовому управлінні підприємством. Розроблено алгоритм вибору маркетингової стратегії для сільськогосподарських підприємств. Запропоновано методичний підхід до визначення ефективності маркетингового стратегічного набору та обчислення ступеня його виконання з метою визначення запобіжних заходів при антикризовому управлінні підприємством.
Номер
Розділ
Статті