№ 1 (2017)

Зміст

Титул PDF
 
Зміст PDF
 
ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ PDF
 
АНОТАЦІЇ PDF
 

Статті

“ПРИНЦИП СПРАВЕДЛИВОСТИ” ПРИ ЖЕСТКОМ УПРАВЛЕНИИ МУЛЬТИСЕРВИНОЙ МАКРОСЕТЬЮ PDF
Н. В. Федорова
АДМІНІСТРАТИВНИЙ РІВЕНЬ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ PDF
В. М. Ахрамович
ЗАДАЧА ПОБУДОВИ РАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ PDF
В. Л. Пархоменко, В. Г. Сайко, В. І. Кравченко
УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАСТОСУВАННЯ АЛГОРИТМУ КРИПТОГРАФІЧНОГО ПЕРЕТВОРЕННЯ ГОСТ 28147-89 В РЕЖИМАХ ГАМУВАННЯ ТА ГАМУВАННЯ ЗІ ЗВОРОТНІМ ЗВ’ЯЗКОМ PDF
В. В. Мартинюк, В. Д. Кротов, О. Г. Цатурян
КЛАСИФІКАЦІЇ ЗЛОЧИНІВ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ МОБІЛЬНОГО ТЕЛЕФОНУ PDF
Т. М. Мужанова, Ю. М. Якименко
РОЛЬ І МІСЦЕ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ У СТВОРЕННІ СИСТЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТА КІБЕРНЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ PDF
Ю. В. Борсуковський, В. Л. Бурячок
ХМАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТИПУ «IaaS» ЯК ЗАСІБ ОПТИМІЗАЦІЇ ПОТОКІВ ІНФОРМАЦІЇ В МЕРЕЖАХ ПЕРЕДАЧІ ТА ОБРОБКИ ДАНИХ PDF
О. Л. Недашківський
ЗАПОБІГАННЯ ВИТОКУ ІНФОРМАЦІЇ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ МАТЕРІАЛЬНО-РЕЧОВИМ КАНАЛОМ ЗА РАХУНОК ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМ ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ PDF
А. М. Котенко
КІБЕРПРОСТІР ЯК ОСНОВНА КАТЕГОРІЯ НАУКИ КІБЕРНЕТИКА PDF
С. О. Гахов
КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ ГЕТЕРОГЕННИХ КОРПОРАТИВНИХ СХОВИЩ ДАНИХ PDF
С. О. Спасітєлєва, В. Л. Бурячок
АНАЛІЗ УРАЗЛИВОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОГО РЕСУРСУ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ЗАГРОЗ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ PDF
О. О. Ільїн, С. О. Сєрих, В. В. Вишнівський
THE ONE METHOD TO DECISION MAKING SUPPORT FOR FORMATION OF COMPLEX SECURITY INFORMATION PROGRAMS PDF
S. Zybin
УСКОРЕНИЯ МЕТОДА ФАКТОРИЗАЦИИ ФЕРМА НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИБЛИЖАЮЩИХ КОЭФФИЦИЕНТОВ PDF
С. Д. Винничук, Е. В. Максименко
ОПТИМІЗАЦІЯ ПАРАМЕТРІВ МЕРЕЖІ МАЙБУТНЬОГО НА БАЗІ ВАГОВОГО МЕТОДУ PDF
О. В. В’юннік, В. О. Ярош, Ю. М. Зіненко, Є. П. Гороховський
МЕТОДИ САМООРГАНІЗАЦІЇ БЕЗПРОВІДНИХ СЕНСОРНИХ МЕРЕЖ PDF
В. О. Власенко
УДОСКОНАЛЕННЯ РОЗРАХУНКІВ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ЗА ФУНКЦІЄЮ БАЖАНОСТІ ХАРРІНГТОНА PDF
К. С. Волков, С. Л. Волков, Н. Ф. Казакова
ОРГАНІЗАЦІЯ МЕРЕЖІ ДОСТУПУ З ВИКОРИСТАННЯМ ОБЛАДНАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ МУЛЬТИСЕРВІСНИХ МЕРЕЖ PDF
О. М. Ткаленко, П. М. Складанний, О. В. Невдачина
АНАЛІЗ ЗАХИЩЕНОСТІ ІНФОРМАЦІЇ В ІНФОРМАЦІЙНОКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ І МЕРЕЖАХ, ЩО МОДЕЛЮЮТЬСЯ ІНТЕГРО-ДИФЕРЕНЦІЙНИМИ РІВНЯННЯМИ З МАЛОЮ НЕЛІНІЙСТЮ НА ОСНОВІ МОДИФІКОВАНИХ ГРАДІЄНТНИХ МЕТОДІВ PDF
Н. Б. Дахно, Т. В. Майсак, Г. В. Шевченко
INTERNET OF THINGS SECURITY PROBLEMS PDF
Mahyar Taj Dini, V. Yu. Sokolov
ЗАГРОЗИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ДЛЯ КОРИСТУВАЧІВ СУЧАСНИХ МОБІЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ ТА ЗАСОБИ ЇХ ЗАХИСТУ PDF
А. В. Платоненко
ВПЛИВ НЕГАУСОВСЬКИХ ЗАВАД НА ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ПРИЙОМУ ДИСКРЕТНИХ ПОВІДОМЛЕНЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ПОДАВЛЕННЯ У КАНАЛАХ ІЗ ПАМ’ЯТТЮ PDF
М. П. Трембовецький, Є. В. Іваніченко