№ 3 (2011)

Зміст

Титул PDF
 
Зміст PDF
 

Статті

МЕТОДОЛОГІЯ ТЕХНІЧНОГО ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ PDF
І. М. Павлов
ОПТИМИЗАЦИЯ ЗАЩИЩЕННЫХ СИСТЕМ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ ПО СОВОКУПНОСТИ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ PDF
В. А. Хорошко, Е. А. Скоробогатько, И. В. Пискун
ІНТЕГРАЛЬНА БЕЗПЕКА ІНФОРМАЦІЇ: КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ, АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА ОБРОБЛЕННЯ ДАНИХ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ PDF
В. Б. Дудикевич, Ю. Р. Гарасим, Г. В. Микитин
КОМБІНОВАНА МОДЕЛЬ ПОДАННЯ ЗНАНЬ НА ОСНОВІ ПРЕДИКАТІВ, НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ ТА СЕМАНТИЧНИХ МЕРЕЖ PDF
Ю. В. Волосюк
ИЕРАРХИЧЕСКАЯ И МНОГОПУТЕВАЯ МНОГОКРИТЕРИАЛЬНАЯ МАРШРУТИЗАЦИЯ В КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЯХ PDF
О. П. Мартьнова
ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК ЗБОЇВ ПЕРЕДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ ЗІ ШВИДКІСТЮ ПЕРЕДАЧІ ТА СКЛАДНІСТЮ СИСТЕМИ PDF
С. Ж. Піскун
АЛГОРИТМ ОРГАНІЗАЦІЇ І ПРОВЕДЕННЯ КІБЕРНЕТИЧНОЇ РОЗВІДКИ PDF
В. Л. Бурячок
МОДЕЛЬ ЗАГРОЗ ДЛЯ ВІДОМЧИХ БЕЗПРОВОДОВИХ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БОРОТЬБИ ПРИ ВПЛИВІ КОМПЛЕКСУ НАВМИСНИХ АТАК ПОРУШНИКА PDF
А. С. Шевченко
НЕПЕРЕРВНІ МАРКОВСЬКІ ЛАНЦЮГИ В ЗОБРАЖЕННІ СТАНІВ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ PDF
Є. Г. Левченко, А. О. Рабчун
ЗАДАЧА СИСТЕМНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЗАГРОЗ В КОМПЛЕКСНОМУ УПРАВЛІННІ КОРДОНОМ ДЕРЖАВИ PDF
С. В. Лєнков, О. Б. Лантвойт, Ю. З. Артабаєв, Я. Я. Винярський
ОЦЕНКА БЕЗОПАСТНСТИ РАБОТЫ Wi-Fi РАДИОКАНАЛА С РАЗЛИЧНЫМИ УСЛОВИЯМИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ РАДИОВОЛН PDF
А. А. Стрельницкий, А. Е. Стрельницкий, А. И. Цопа, В. М. Шокало, Е. В. Яrудина
ИССЛЕДОВАНИЕ ЛИНЕЙНЫХ СВОЙСТВ МИНИ-ВЕРСИЙ БЛОЧНО-СИММЕТРИЧНЬІХ ШИФРОВ PDF
Л. С. Сорока, А. А. Кузнецов, С. А. Исаев