№ 2 (2013)

Зміст

Титул PDF
 
Зміст PDF
 

Статті

ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ В УМОВАХ ДІЇ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ PDF
О. В. Брягін, Г. М. Розорінов
СИСТЕМНИЙ ПІДХІД У ВИРІШЕННІ ЗАВДАНЬ ПО ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ПІДРОЗДІЛУ ТЕХНІЧНОГО ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ PDF
В. В. Домарєв, А. В. Герасименко
РОЗШАРУВАННЯ І ПУЧКИ ТОПОСІВ У ПІДОБ’ЄКТАХ МНОЖИН СИСТЕМ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ PDF
І. М. Павлов, В. О. Бірюков
ОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ОБ’ЄКТІВ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ЗАХОДИ ТА ЗАСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ PDF
В. Г. Сайко, А. Ф. Сергієнко, Є. О. Грабовецький, О. О. Миронюк
ЦІЛІСНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ В ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ: ЗАГРОЗИ ТА МЕТОДИ ЗАХИСТУ PDF
О. В. Труш, О. А. Хахлюк
ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБЛЕННЯ ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОТОКОЛІВ ШИФРУВАННЯ БЕЗ ПОПЕРЕДНЬОГО РОЗПОДІЛУ КЛЮЧІВ НА ОСНОВІ РЕКУРЕНТНИХ ПОСЛІДОВНОСТЕЙ PDF
Ю. Є. Яремчук
МЕТОДИКА ОЦІНКИ КОМПЛЕКСНОЇ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ НА ОБ’ЄКТІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
С. В. Толюпа, І. В. Борисов
ОГЛЯД ТИПІВ ТА ХАРАКТЕРИСТИК СИСТЕМ, В ЯКИХ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ РОЗПІЗНАВАННЯ ОБРАЗІВ ТА АНАЛІЗ СЦЕН СИСТЕМИ ОХОРОННОГО ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ PDF
А. В. Зімарін, О. О. Іваницька
ОСОБЛИВОСТІ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ У БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВАХ PDF
А. М. Кравченко, А. А. Орєхов, А. Г. Гаркунов
ОПТИМІЗАЦІЯ ПАРАМЕТРІВ МЕРЕЖ З РАДІОДОСТУПОМ ЗА ДОПОМОГОЮ МЕТОДОЛОГІЇ ОПТИМАЛЬНОГО ПРОЕКТУВАННЯ PDF
А. П. Бондарчук
ВІРТУАЛЬНІ ПРИВАТНІ МЕРЕЖІ: ІСТОРІЯ, КЛАСИФІКАЦІЯ, ЗАСТОСУВАННЯ PDF
С. Б. Гордієнко
СПОСОБИ СТИСНЕННЯ ДАНИХ ПРИ АРХІВАЦІЇ PDF
Б. Ю. Жураковський
ВАРАКТОРНЫЙ УМНОЖИТЕЛЬ ЧАСТОТЫ НА НЕРЕГУЛЯРНЫХ ЛИНИЯХ ПЕРЕДАЧИ PDF
В. В. Козловский
ВАРІАЦІЙНІ СПІВВІДНОШЕННЯ ТА РІВНЯННЯ РУХУ ОСЕРДЯ ОПТИЧНОГО КАБЕЛЮ МЕРЕЖ ДОСТУПУ ПІД ДІЄЮ ЗОВНІШНІХ ФАКТОРІВ PDF
О. М. Скубак
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ІНФОРМАТИВНОСТІ РАДІОЛОКАЦІЙНИХ ДАЛЬНІСНИХ ПОРТРЕТІВ ПОВІТРЯНИХ ОБ’ЄКТІВ ОПЕРАТИВНОГО СУПРОВОДЖЕННЯ PDF
В. С. Наконечний, В. А. Дружинін
ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ МЕТОД ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НЕФТЯНЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ НА ВОДНОЙ ПОВЕРХНОСТИ PDF
Ю. Ю. Гончаренко
МОРСКАЯ РЕВЕРБЕРАЦИЯ – МНОГОФАКТОРНЫЙ ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ О СОСТОЯНИИ ВОДНОЙ СРЕДЫ PDF
Е. В. Азаренко, Ю. Ю. Гончаренко, М. М. Дивизинюк
ОБОБЩЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПЕРЕНОСА АНТРОПОГЕННОЙ ПРИМЕСИ PDF
Е. В. Азаренко, Ю. Ю. Гончаренко, М. М. Дивизинюк, С. В. Лазаренко, О. В. Матузаева
ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ЕМКОСТИ ВНОВЬ СОЗДАВАЕМОЙ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ PDF
Г. С. Гайворонская, О. М. Домаскин
СИНТЕЗ ЗАГРАДИТЕЛЬНЫХ АКУСТИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ ПОСРЕДСТВОМ ДИСКРЕТНОГО НАБОРА ПЕРИОДИЧЕСКИХ N-ВОЛН PDF
М. И. Резников