№ 3 (2013)

Зміст

Титул PDF
 
Зміст PDF
 

Статті

МЕТОД ГЕНЕРУВАННЯ ТА ПЕРЕВІРКИ ЦИФРОВОГО ПІДПИСУ НА ОСНОВІ РЕКУРЕНТНИХ ПОСЛІДОВНОСТЕЙ PDF
Ю. Є. Яремчук
УСЛОВИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СКРЫТНОСТИ ХАОТИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ PDF
В. В. Корчинский, Н. Ф. Казакова
ПОБУДОВА КООРДИНАТНИХ ФУНКЦІЙ ДЛЯ ЗНАХОДЖЕННЯ РОЗВ’ЯЗКІВ РІВНЯНЬ РУХУ ОСЕРДЯ ОПТИЧНОГО КАБЕЛЮ МЕРЕЖ ДОСТУПУ PDF
О. М. Скубак
ЛІНІЙНІ ТА МАТРИЧНІ СПОСОБИ СТИСНЕННЯ ДАНИХ ПРИ ПЕРЕДАЧІ PDF
Б. Ю. Жураковський
ЛАЗЕРНА ЗБРОЯ PDF
Г. М. Розорінов, В. Ю. Хаскін
ПРОБЛЕМИ ПОБУДОВИ СИСТЕМ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ В АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМАХ УПРАВЛІННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ PDF
С. В. Толюпа, А. О. Уварова
ВАРАКТОРНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ЧАСТОТЫ НА НЕРЕГУЛЯРНЫХ ЛИНИЯХ ПЕРЕДАЧИ PDF
В. В. Козловский
УСТОЙЧИВОСТЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ОБОЛОЧЕК ИЗ АРМИРОВАННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ОДНОЙ ПЛОСКОСТЬЮ СИММЕТРИИ ПРИ ОСЕВОМ СЖАТИИ PDF
И. И. Чернушенко, Н. И. Иванова
АНАЛІЗ МЕТОДІВ ПРОГНОЗУВАННЯ В ІНФОКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖАХ PDF
О. О. Лещенко
ДОСЛІДЖЕННЯ ПАРАМЕТРІВ І ХАРАКТЕРИСТИК ОПТИЧНИХ ВОЛОКОН ТА ТРАКТІВ МЕТОДОМ ЧИСЛОВОГО МОДЕЛЮВАННЯ PDF
О. О. Манько
МЕТОД ЕНЕРГЕТИЧНО ЕФЕКТИВНОГО ПЕРЕТВОРЕННЯ ІКМ-СИГНАЛІВ В ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ PDF
О. В. Труш
УДВОЕНИЕ ТОЧКИ И ОБРАТНАЯ ЗАДАЧА ДЛЯ КРИВОЙ ЭДВАРДСА НАД ПРОСТЫМ ПОЛЕМ PDF
А. В. Бессалов, Д. Б. Третьяков
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ БЕЗПЕКОВОГО СУПРОВОДУ РЕАЛІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ PDF
В. Ю. Богданович, А. В. Висідалко
АНАЛІЗ ШЛЯХІВ МАРШРУТИЗАЦІЇ ЗАГРОЗ В СИСТЕМАХ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ PDF
І. М. Павлов
ПРИМЕНЕНИЕ ЛАЗЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО РЕСУРСА РАБОЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ PDF
С. В. Лазаренко, Г. Н. Розоринов, В. Ю. Хаскин