№ 4 (2013)

Зміст

Титул PDF
 
Зміст PDF
 

Статті

АНТЕНА БАЗОВОЇ СТАНЦІЇ З СЕКТОРНОЮ ДІАГРАМОЮ НАПРАВЛЕНОСТІ В АЗИМУТАЛЬНІЙ ПЛОЩИНІ PDF
А. М. Мацаєнко
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ЧЕЛОВЕКА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ PDF
Г. С. Гайворонская, И. Ф. Ганницкий, П. В. Яцук
ВОЗМОЖНЫЙ ПОДХОД ДЛЯ СОКРЫТИЯ ПУТЕЙ И ИМЕН ФАЙЛОВ В WEB-ПРОСТРАНСТВЕ PDF
С. В. Сахарова, С. В. Брицкий, Н. А. Гуржий
МОДИФІКОВАНИЙ МЕТОД ОЦІНКИ КОЕФІЦІЄНТА БЕЗЛУННОСТІ БЕЗЛУНОВИХ КАМЕР НВЧ PDF
В. А. Дружинін, В. С. Наконечний, С. В. Толюпа
ЗАХИСТ ВХІДНИХ КІЛ ПРИЙМАЧІВ РАДІОРЕЛЕЙНИХ СТАНЦІЙ МІКРОХВИЛЬОВОГО ДІАПАЗОНУ ВІД ПОТУЖНИХ ІМПУЛЬСНИХ ЗАВАД PDF
О. О. Манько
ОЦЕНКА НЕОБХОДИМОГО ОБЪЕМА ИЗМЕРЕНИЙ ПАРАМЕТРОВ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ PDF
О. М. Домаскин
ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ В ОПТОВОЛОКОННЫХ КАБЕЛЬНЫХ СЕТЯХ PDF
Г. Н. Розоринов, Фендри Мохаммед Аймен
МЕТОДИ ОБЧИСЛЕННЯ ДОБУТКУ БАГАТОРОЗРЯДНИХ ЧИСЕЛ ТА ЇХ ОПТИМІЗАЦІЯ. ЧАСТИНА І PDF
Я. В. Зінченко
ПРИНЦИПЫ И МЕТОДЫ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ ИНФОРМАЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ УСТРОЙСТВ ОТОБРАЖЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ PDF
В. П. Ярцев
МОЖЛИВІСТЬ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХИСТУ ВІД ІНФОРМАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ВПЛИВУ НА ОСНОВІ УНІВЕРСАЛЬНОГО МЕТОДУ ПОБУДОВИ ОНТОЛОГІЙ PDF
В. Л. Бурячок, А. А. Шиян
МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ОБҐРУНТУВАННЯ РЕЖИМІВ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КІБЕРНЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ PDF
В. Ю. Богданович, М. М. Алексєєв