№ 1 (2013)

Зміст

Титул PDF
 
Зміст PDF
 

Статті

МЕТОД АВТЕНТИФІКАЦІЇ СТОРІН ВЗАЄМОДІЇ НА ОСНОВІ РЕКУРЕНТНИХ ПОСЛІДОВНОСТЕЙ PDF
Ю. Є. Яремчук
САМОЗАХИСТ ЯК ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМ РОЗВИТКУ ІНФОКОМУНІКАЦІЙ PDF
А. П. Бондарчук
ОСОБЛИВОСТІ ТА МЕТОДИКА СТВОРЕННЯ ЕКСПЕРТНОЇ СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЩОДО УПРАВЛІННЯ КОМПЛЕКСНОЮ БЕЗПЕКОЮ ІНФОРМАЦІЇ В ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ ТА НА ОБ’ЄКТАХ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
С. Я. Довбня, Ю. І. Хлапонін, С. В. Биков, І. О. Четверіков
ПІДХОДИ ДО ПРОЕКТУВАННЯ ТА ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ В АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМАХ ОБРОБКИ ТА ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ PDF
С. В. Толюпа, І. О. Демченко, О. М. Іванова
МЕТОДИ ЗАХИСТУ ВІД НЕСАНКЦІОНОВАНОГО ДОСТУПУ ДО ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТОКІВ НА ВОЛЗ PDF
С. Б. Гордієнко, О. О. Манько
ШУМЫ КАК ФАКТОР УВЕЛИЧЕНИЯ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ СТЕГАНОКАНАЛА PDF
Е. В. Беднарская, Г. В. Кугушина, Г. Н. Розоринов, Ю. Г. Савченко
ПОВЕДІНКА ОПТИЧНОГО КАБЕЛЮ МЕРЕЖ ДОСТУПУ ПІД ДІЄЮ ЗОВНІШНІХ ФАКТОРІВ PDF
О. М. Скубак
АЛГОРИТМ ВІДНОВЛЕННЯ ПОЛІВ МЕТОДОМ ВИЯВЛЕННЯ ЗОБРАЖЕНЬ ОБ'ЄКТІВ В СИСТЕМАХ РАДІОБАЧЕННЯ З БАГАТОПОЗИЦІЙНИМ ПРИЙОМОМ ІНФОРМАЦІЇ PDF
В. А. Дружинін
ОЦІНКА ШВИДКОДІЇ АЛГОРИТМІВ КАСКАДНОГО СТИСНЕННЯ PDF
Б. Ю. Жураковський
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МЕТОДОЛОГІЧНИХ, ТЕХНОЛОГІЧНИХ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ОСНОВ СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ PDF
В. В. Домарєв, В. В. Климчук
УСТОЙЧИВОСТЬ ГОФРИРОВАННЫХ АРОК ПРИ ВНЕШНЕМ ДАВЛЕНИИ PDF
И. И. Чернушенко, Н. П. Семенюк
МАТРИЦЫ СОПРОТИВЛЕНИЙ ПЛАНАРНЫХ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ЦЕПЕЙ PDF
В. В. Козловский
СУПЕРЕЧНІСТЬ МІЖ УМОВАМИ МІНІМІЗАЦІЇ CЕРЕДНЬОКВАДРАТИЧНОЇ ПОМИЛКИ І КВАДРАТИЧНОЇ ІНТЕГРАЛЬНОЇ ОЦІНКИ В СИСТЕМАХ З ПРИНЦИПОМ УПРАВЛІННЯ ПО ВІДХИЛЕННЮ МОДУЛЯ АКТИВНОЇ ФАЗОВАНОЇ РЕШІТКИ PDF
Г. Д. Радзівілов, Р. О. Бєляков
РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СЕТЕЙ ДОСТУПА PDF
Г. С. Гайворонская, А. А. Бондаренко