№ 4 (2012)

Зміст

Титул PDF
 
Зміст PDF
 

Статті

КРИПТОГРАФИЧЕСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ ПРИМИТИВНЫХ МАТРИЦ PDF
А. Я. Белецкий
ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ CORDIC У БІОМЕТРИЧНИХ СИСТЕМАХ ДОСТУПУ НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ ВІДБИТКІВ ПАЛЬЦІВ PDF
Л. В. Мороз, Т. М. Микитів
МОДЕЛЮВАННЯ АТАК РАДІОЕЛЕКТРОННОГО ПРИДУШЕННЯ РАДІОЛІНІЙ БЕЗПРОВОДОВИХ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ В ХОДІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БОРОТЬБИ PDF
А. С. Шевченко, О. Є. Мазулевський
ЕТАПИ СТРУКТУРНОГО СИНТЕЗУ КВАНТОВИХ СИСТЕМ ПРЯМОГО БЕЗПЕЧНОГО ЗВ’ЯЗКУ PDF
Є. В. Васіліу
ОЦІНКА ЗАХИЩЕНОСТІ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ PDF
В. О. Хорошко, Ю. Є. Хохлачова
АНАЛІЗ ВАРІАНТІВ ЗАСТОСУВАННЯ ІМІТАЦІЙНИХ ЗАВАД В РАДІОКАНАЛАХ З OFDM PDF
Л. Л. Бортнік, О. Г. Жук, О. В. Кувшинов
ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ МЕТОД ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НЕФТЯНЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ НА ВОДНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПРИ ОЦЕНКЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ PDF
Ю. Ю. Гончаренко
ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В ПРОЦЕССЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ ЗАЩИТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ PDF
С. В. Толюпа
ІНТЕРФЕРОМЕТРИЧНИЙ МЕТОД ВИМІРУ ВИСОТИ ОБ'ЄКТІВ СПОСТЕРЕЖЕННЯ В СИСТЕМАХ РАДІОБАЧЕННЯ З ДИСТАНЦІЙНИМ ПІЛОТУВАННЯМ НОСІЇВ БОРТОВИХ ЗАСОБІВ ЛОКАЦІЇ PDF
В. А. Дружинін
ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДСИСТЕМЫ «МОДЕЛИ МАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ» В СИСТЕМАХ АВТОМАТИЗАЦИИ РАЗРАБОТКИ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ PDF
И. С. Иванченко
ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОТКАЗОВ В ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ PDF
Е. П. Нечипорук, Н. Б. Марченко
ГЕНЕРАЦІЯ ВИПАДКОВИХ ПОСЛІДОВНОСТЕЙ ДЛЯ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ КЛЮЧАМИ PDF
В. М. Горицький, М. С. Височіненко, О. В. Снєжок
АНАЛІЗ СПОСОБОВ ТА АЛГОРИТМІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ В МЕРЕЖАХ РУХОМОГО РАДІОЗВЯЗКУ НОВОГО ПОКОЛІННЯ PDF
В. Г. Сайко