№ 1 (2012)

Зміст

Титул PDF
 
Зміст PDF
 

Статті

Новый подход к проблеме устойчивости стеганографического алгоритма к атаке сжатием PDF
А. А. Kобозевa, О. В. Николаенко, Д. В. Tкач
Инварианты групп отображений случайных сигналов (сообщений) в приложении к статическому анализу криптоалгоритмов PDF
А. А. Попов
Принципы построения поточных шифрсистем и подходы к оценке их стойкости PDF
А. В. Борода
Моделі та методи розпізнавання мови PDF
А. О. Петров
Метод ранжирування показників якості функціонування системи захисту інформаційного середовища PDF
С. Ж. Піскун, В. О. Хорошко
Диференціально-ігровий метод оцінювання ефективності систем захисту інформації PDF
Р. В. Грищук
Цифровые методы обработки информационных сигналов при радиомониторинге PDF
Я. Л. Шатило
Алгоритм виявлення атак для засобів моніторингу інформації PDF
В. О. Хорошко, О. М. Чернишев
Использование поляризации для повышения скрытности передачи информации PDF
Л. Я. Ильницкий, Ю. В. Пепа, Осама Тубари
Аналіз конфіденційності передавання даних у широкосмугових каналах авіаційної рухомої супутникової служби AMSS PDF
О. Г. Голубничий, В. В. Антонов
Розпізнавання групових об'єктів у багатопозиційних системах оперативного супроводження PDF
С. В. Толюпа, В. А. Дружинін, О. Т. Гордієвський
Двенадцатиполюсники на основе связанных нерегулярных линиях передачи PDF
В. В. Козловский
Трипараметричний метод оптимальної екстраполяції випадкових нестаціонарних сигналів на тлі завад PDF
О. В. Андреєв