№ 2 (2012)

Зміст

Титул PDF
 
Зміст PDF
 

Статті

Общие подходы к оценке эффективности комплексных систем защиты информации PDF
В. Д. Козюра, И. В. Пискун
Системи виявлення вторгнень: сучасний стан та перспективи розвитку PDF
А. А. Завада, В. В. Охрімчук
Оценка реальной стойкости криптосистемы на кривой эдвардса над расширениями малых полей PDF
А. В. Бессалов, А. А. Дихтенко, Д. Б. Третьяков
Використання диференціальних ігор для оптимізації управління в системах захисту інформації PDF
Р. В. Грищук, В. О. Хорошко, Ю. Є. Хохлачова
Застосування теорії графів щодо опису інформаційних процесів PDF
Л. Ф. Єжова, Л. М. Скачек
Концепция и проблемы мониторинга обеспечения безопасности сетей PDF
А. Н. Чернишев
Забезпечення інформаційної безпеки в інфокомунікаційних системах спеціального призначення на основі методу енергетично-ефективного перетворення ІКМ-сигналів PDF
С. В. Толюпа, О. В. Сташук, В. А. Дружинін
Портативные средства обеспечения конфиденциальности информации PDF
С. П. Евсеев, С. О. Головашич, О. Г. Король
Оцінка ефективності експлуатації систем радіомоніторингу PDF
Я. Л. Шатило
Влияние генетических алгоритмов на эффективность решения задач по информационной безопасности PDF
Я. В. Невойт, В. А. Хорошко
Проект кібернетичного полігону для підготовки висококваліфікованих фахівців у галузі інформаційної безпеки держави PDF
О. В. Самчишин, В. В. Умінський
Методи фільтрації цифрових зображень з метою видалення шуму PDF
А. О. Петров, К. В. Хащенко
Синтез стабілізаційних впливів на лазерне випромінювання у технологічних процессах PDF
Л. М. Покидько, Ю. В. Пепа
Порівняльний аналіз засобів захисту інформації від несанкціонованого доступу PDF
Ю. І. Хлапонін