№ 4 (2015)

Зміст

Титул PDF
 
Зміст PDF
 

Статті

КРАЩІ СВІТОВІ ПРАКТИКИ УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЮ БЕЗПЕКОЮ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ЕКОНОМІЧНУ СТАБІЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВИ PDF
В. Л. Шевченко
СТАН РОЗВИТКУ УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЮ БЕЗПЕКОЮ В СВІТОВІЙ ПРАКТИЦІ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ PDF
В. С. Наконечний
ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННЫХ СИСТЕМ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ЭКОНОМИКУ ГОСУДАРСТВА PDF
Г. Н. Розоринов
ВПЛИВ ЗАГРОЗ АНТРОПОГЕННОГО І ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА НА СТАН БЕЗПЕКИ ІТ-СИСТЕМ ТА СОЦІАЛЬНИХ ІНСТИТУТІВ ПРОВІДНИХ КРАЇН СВІТУ І УКРАЇНИ PDF
В. Л. Бурячок, Я. В. Невойт, Л. В. Бурячок
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДИНАМИКИ РАЗВИТИЯ РЫНКА МОБИЛЬНЫХ УСЛУГ ШИРОКОПОЛОСНОГО ДОСТУПА PDF
В. Г. Сайко, А. Г. Оксиюк, В. А. Бреславский, Д. А. Лисенко
ІНФОРМАЦІЙНА ОБФУСКАЦІЯ: МЕТОДИ І МОДЕЛІ PDF
А. В. Дудатьєв
ПОБУДОВА КОМПЛЕКСНИХ СИСТЕМ ЗАХИСТУ СКЛАДНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ НА ОСНОВІ СТРУКТУРНОГО ПІДХОДУ PDF
С. В. Толюпа, І. І. Пархоменко
УЗАГАЛЬНЕНА МОДЕЛЬ ОЦІНКИ РІВНЯ ВМОТИВОВАНОСТІ АГЕНТІВ ЗАГРОЗ В ЗАДАЧАХ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ОБ’ЄКТІВ НА МІКРО ТА МАКРОРІВНЯХ PDF
Л. О. Нікіфорова
АНАЛІЗ АПАРАТУРНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ЗАСТОСУВАННЯ БОРТОВОЇ РАДІОЛОКАЦІЙНОЇ СТАНЦІЇ ДЛЯ ВЕДЕННЯ КОНТРРАДІОЕЛЕКТРОННОЇ ПРОТИДІЇ PDF
М. М. Конотопець, М. Я. Павлунько, О. М. Семененко, О. Г. Водчиць
МОДЕЛЬ СИСТЕМИ ВИЯВЛЕННЯ ВТОРГНЕНЬ З ВИКОРИСТАННЯМ ДВОСТУПЕНЕВОГО КРИТЕРІЮ ВИЯВЛЕННЯ МЕРЕЖНИХ АНОМАЛІЙ PDF
Г. М. Гулак, В. В. Семко, П. М. Складанний
СУЧАСНІ ЗАГРОЗИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ДЛЯ ДЕРЖАВНИХ ТА ПРИВАТНИХ УСТАНОВ УКРАЇНИ PDF
А. В. Платоненко
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ З УРАХУВАННЯМ ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ PDF
Д. І. Рабчун
РОЗРОБКА МОДЕЛІ ОБРОБКИ ДАНИХ ЕКСПЕРТНИХ ОЦІНОК ПРИ ВИЗНАЧЕННІ ЯКОСТІ ПРОГРАМ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ЄДИНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА PDF
В. Л. Шевченко, В. А. Федорієнко
НЕОДНОЗНАЧНІСТЬ ТРАКТУВАННЯ ТА ПРОТИРІЧЧЯ ДЕЯКИХ ВИЗНАЧЕНЬ В НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТАХ СИСТЕМИ ТЕХНІЧНОГО ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ PDF
Ю. І. Хлапонін
ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ МЕТОДІВ ЗАХИСТУ ТРАНСПОРТНОГО ТРАФІКА ЄДИНОЇ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ З ТЕРИТОРІАЛЬНО РОЗПОДІЛЕНИМИ РЕСУРСАМИ У КРИЗОВИХ СИТУАЦІЯХ PDF
Л. О. Комарова
СПОСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНТЕРФЕРОМЕТРИЧНОГО МЕТОДУ ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ОБ'ЄКТУ ЛОКАЦІЇ PDF
І. Р. Пархомей