№ 2 (2015)

Зміст

Титул PDF
 
Зміст PDF
 

Статті

РОЗРАХУНОК ОПТИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК КОМПОНЕНТНОГО КВАРЦОВОГО СКЛА PDF
О. О. Манько, І.-В. О. Сергієнко
ШЛЯХИ ПОЛІПШЕННЯ ЯКІСНИХ ІДЕНТИФІКАЦІЙНИХ ПОКАЗНИКІВ ОБ’ЄКТІВ РАДІОЛОКАЦІЙНОГО МОНІТОРИНГУ В ІСНУЮЧИХ ТА ПЕРСПЕКТИВНИХ РАДІОТЕХНІЧНИХ СИСТЕМАХ РОЗПІЗНАВАННЯ ОПЕРАТИВНОГО СПОСТЕРЕЖЕННЯ PDF
Є. В. Гаврилко, В. С. Наконечний, Н. В. Цьопа
ДОСЛІДЖЕННЯ СЕРЕДНІХ ЧАСОВИХ ПАРАМЕТРІВ ВУЗЛА ДОСТУПУ ДЛЯ АБОНЕНТІВ, ЯКІ КОРИСТУЮТЬСЯ МУЛЬТИСЕРВІСНИМИ ПОСЛУГАМИ PDF
Г. Ю. Бишовець, С. В. Козелков
КОНТЕНТ-МОНІТОРИНГ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ ЯК ЧИННИК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ У ВОЄННІЙ СФЕРІ PDF
Р. М. Федоренко
МОДЕЛЬ ПРОЦЕСУ ПРОСТОРОВОГО РОЗПОВСЮДЖЕННЯ СУСПІЛЬНОЇ ДУМКИ В ЗАДАЧАХ УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЮ БЕЗПЕКОЮ PDF
А. А. Шиян, Ю. Є. Яремчук, Л. О. Нікіфорова, В. В. Сінюгін
ОДНОРІДНА БАГАТОШАРОВА НЕЙРОННА МЕРЕЖА ПРЯМОГО ПОШИРЕННЯ БЕЗ ЗВОРОТНИХ ЗВ'ЯЗКІВ PDF
В. А. Тазетдінов
ПРИНЦИПИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРИ ФОРМУВАННІ СИСТЕМНИХ ВИМОГ ДО ІНФОРМАЦІЙНОЇ АРХІТЕКТУРИ ЦЕНТІВ ОБРОБКИ ДАНИХ PDF
О. В. Копійка
МОДЕЛЮВАННЯ СТРАТЕГІЇ, ОРІЄНТОВАНОЇ НА ЗМІНУ РЕЖИМУ У ВИБРАНІЙ КРАЇНІ-МІШЕНІ ЧЕРЕЗ ЇЇ ЗАНУРЕННЯ В ХАОС, НА ОСНОВІ МЕТОДУ ФУНКЦІОНАЛЬНО ЗНАЧИМИХ ПРОМІЖНИХ СТАНІВ PDF
В. Ю. Богданович
РЕАЛИЗАЦИЯ МЕТОДА АНАЛИЗА ИЕРАРХИЙ ПРИ ОБОСНОВАНИИ ПРИНИМАЕМЫХ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПО БЕЗОПАСНОСТИ В ОРГАНИЗАЦИИ PDF
Ю. М. Якименко
ОБОСНОВАНИЕ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ В СИСТЕМАХ ПОДДЕРЖКИ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ PDF
С. Н. Чуруброва
SERVICE TIME AND DEFORMATION OF NEW OPTICAL FIBRES PDF
H. N. Rozorinov, Mohamed Aymen Fendri
СКРИТНІСТЬ ПОВІДОМЛЕНЬ В МЕРЕЖАХ ІЗ РАДІОДОСТУПОМ ТА НАПРЯМКИ ЇЇ ПІДВИЩЕННЯ PDF
С. О. Сєрих
ІНТЕРНЕТ-ЦЕНЗУРА ЯК ЗАГРОЗА ПРАВАМ ГРОМАДЯН У СФЕРІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ PDF
Т. М. Мужанова
РОЗРАХУНОК МАКСИМАЛЬНИХ ЗНАЧЕНЬ ІНТЕНСИВНОСТІ ПОТОКІВ ДАНИХ МІЖ ОКРЕМИМИ ВУЗЛАМИ ІНФОКОМУНІКАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ PDF
А. П. Бондарчук