ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕНЕРГО-ІНФОРМАЦІЙНОЇ СУМІСНОСТІ РАДІОТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ ЗІ ЗМІННОЮ ПРОСТОРОВОЮ КОНФІГУРАЦІЄЮ

  • Пархомей І. Р.
  • Батрак Є. О.

Анотація

В статті проведено пошук можливих шляхів щодо розв’язання науково-технічних питань, пов’язаних з дослідженням забезпечення енерго-інформаційної сумісності РТЗ зі змінною просторовою конфігурацією. Вроботі розглянуті методи, які можуть бути реалізовані на етапах функціонування РТЗ. Розроблені пропозиції, на відмінність від існуючих, базуються на використанні можливості частотно-фазового погодження взаємодії радіоелектронних пристроїв та систем в інтересах підвищення ефективності їх функціонування. Запропоновані заходи можуть бути реалізовані в різноманітних складних системах з НВЧ випроміненням.

Ключові слова: енерго-інформаційна сумісність, радіотехнічна система, діаграма, поляризація, просторова конфігурація, електромагнітна сумісність, радіоелектронні засоби.

Номер
Розділ
Статті