АНАЛІЗ АЛГОРИТМІВ ШИФРУВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ОСНОВІ ХАОТИЧНИХ ВІДОБРАЖЕНЬ

  • Гресь О. В.
  • Косован В. М.
  • Скрипський М. І.
  • Розорінов Г. М.
  • Шпатар П. М.

Анотація

В даній роботі запропонований модифікований алгоритм шифрування інформації, з використанням ключових послідовностей генерованих на основі хаотичних відображень. Також запропоновано удосконалення перетворення дифузії, що підвищує чутливість алгоритму до вхідних параметрів. Дослідження алгоритму на криптостійкість підтверджують можливість використання такого алгоритму для шифрування інформації.

Ключові слова: дифузія, генератор, псевдовипадкова послідовність, нормальний розподіл, хаотичне відображення, криптостійкість.

Номер
Розділ
Статті