МОДЕЛЬ ТА МЕТОД ПІДВИЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ ЗАХИЩЕНОСТІ СОЦІАЛЬНОЇ ГРУПИ ТА СУСПІЛЬСТВА ВІД КОРУПЦІЇ В УМОВАХ УКРАЇНИ

  • Шиян А. А.
  • Ляховченко Н. В.
  • Леонтьєв В. О.
  • Сінюгін В. В.

Анотація

В статті побудована модель корупції, яка враховує вплив існуючого в суспільстві уявлення про корупцію на її реальний стан. В моделі виявлені причини, чому має місце селекція особами, які приймають рішення (наприклад, державними службовцями, чиновниками, депутатами, експертами тощо) тих Проектів, які допускають наявність корупційних діянь (або слугують для полегшення її можливості). Також виявлено мотиваційні причини сторін до корупційних діянь. Запропоновано метод підвищення захищеності соціальних груп та суспільства від корупції за рахунок отримання ними об’єктивної інформації за рахунок взаємодії державних структур та громадських організацій.

Ключові слова: корупція, модель, теорія ігор, захищеність, метод.

Номер
Розділ
Статті