МЕТОД ПОШУКУ ПРОЕКТНИХ АЛЬТЕРНАТИВ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ

  • Шевченко В. Л.
  • Берестов Д. С.

Анотація

Розглянуто проблемні питання побудови системи захисту інформації від несанкціонованого доступу та формальна постановка завдання вибору оптимального профілю захищеності, запропоновано метод пошуку проектних альтернатив системи захисту інформації з урахуванням ресурсних обмежень на її реалізацію, визначено можливі практичні шляхи подальшої реалізації розробленого методу.

Ключові слова: система захисту інформації, проектні альтернативи, оптимізація.

Номер
Розділ
Статті