МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ НАЙБІЛЬШ ЗНАЧИМИХ ЗАГРОЗ ІЗ “ГЕНЕРАЛЬНОЇ СУКУПНОСТІ” ЗАГРОЗ ІНФОРМАЦІЙНИМ РЕСУРСАМ НА ПІДСТАВІ ЇХ ЯКІСНИХ ТА КІЛЬКІСНИХ ПОКАЗНИКІВ

  • Бурячок В. Л.
  • Невойт Я. В.

Анотація

В статті розглянуто основні положення нового методу визначення найбільш значимих загроз із “генеральноїсукупності” загроз інформаційним ресурсам на підставі їх якісних та кількісних показників.Приведено підхід обчислення показників що характеризують рівень потенціальної небезпеки загроз з "еталонної вибірки". Геометрична інтерпретація формування комплексного показника рівня найбільш значимої загрози у двомірному просторі показника

Ключові слова: загроза,інформаційний ресурс, генеральна сукупність, еталонна вибірка.

Номер
Розділ
Статті