МОДЕЛЮВАННЯ DDos АТАК НА КОМП’ЮТЕРНІ МЕРЕЖІ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ОЗНАК ЇХ ПРОВЕДЕННЯ

  • Аносов А. О.

Анотація

У статті досліджено можливість своєчасного виявлення DDos атак на складні ієрархічні комп’ютерні мережіу процесі обміну інформацією на основі визначення залежності ступеня порушення оперативності інформаційного обміну від коефіцієнтів зниження інтенсивності обслуговування пакетів даних при їх формуванні і передачі та коефіцієнту збільшення інтенсивності звертання серверів до транзакцій, що обумовлені застосуванням DDos атак.Визначено, що факт аномального збільшення інтенсивності звертання робочих станцій (серверів) до транзакцій може бути використаний у якості ознаки проведення DDos атак.

Ключові слова: комп’ютерні мережі, оперативність інформаційного обміну, захищеність комп’ютерних мереж, модель комп’ютерних мереж.

Номер
Розділ
Статті