Технологія виявлення простих вірусів у програмному коді

DOI: 10.31673/2409-7292.2023.020006

  • Волошко Д. С. (Voloshko D. S.) Державний університет телекомунікацій, Київ
  • Гамза Д. Є. (Gamza D. Ye.) Державний університет телекомунікацій, Київ
  • Смолєв Є. С. (Smolyev Ye. S.) Державний університет телекомунікацій, Київ

Анотація

У даній статті розглянуто питання виявлення простих вірусів у програмному коді. Віруси можуть завдати значної шкоди програмному забезпеченню, тому важливо попередити їхнє поширення та виявляти їх вчасно. Для виявлення вірусів можна використовувати різні методики, такі як вірус сканери, статичний аналіз коду, аналіз поведінки програмного коду та інші. При виявленні вірусів в програмному коді важливо звертати увагу на контекст виявлення та досвід експерта з безпеки програмного забезпечення. Виявлення вірусів у програмному коді є важливим етапом в забезпеченні безпеки програмного забезпечення та може допомогти запобігти шкоді, яку можуть завдати віруси.

Ключові слова: віруси, програмний код, виявлення, безпека, методи виявлення, статичний аналіз, динамічний аналіз, машинне навчання.

Перелік посилань
1. Сугоняк І.І., Марчук Г.В., Бобровнік С.О. Синтаксичний аналіз коду для системи дистанційного навчання програмування на мові С#. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: технічні науки. Том 29 (68), Ч. 2, № 5, 2018. 65-71.
2. Muhammet Sahin and Serif Bahtiyar. 2021. A Survey on Malware Detection with Deep Learning. In 13th International Conference on Security of Information and Networks (SIN 2020). Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, Article 34, 1–6. https://doi.org/10.1145/3433174.3433609
3. Sen, Sevil. (2015). A Survey of Intrusion Detection Systems Using Evolutionary Computation. 10.1016/B978-0-12-801538-4.00004-5.
4. С.Г. Семенов, С.Ю. Гавриленко, С.М. Глоба, О.С. Бабенко. Розробка системи виявлення комп’ютерних вірусів на основі нейронної мережі АРТ-1. Системи обробки інформації, 2015, випуск 10 (135). 126-129.
5. Albishry N, AlGhamdi R, Almalawi A, Khan AI, Kshirsagar PR, BaruDebtera. An Attribute Extraction for Automated Malware Attack Classification and Detection Using Soft Computing Techniques. Comput Intell Neurosci. 2022. Apr 25;2022:5061059. doi: 10.1155/2022/5061059. PMID: 35510059; PMCID: PMC9061036.
6. Six Ways To Create A Computer Virus (Using Notepad). By Pete Mitchell / October 16, 2022. https://techcult.com/create-a-computer-virus/
7. Войтович О. П. Особливості дослідження ознак шкідливого програмного забезпечення без наявності вихідних кодів / О. П. Войтович, В. О. Вітюк, В. А. Каплун // Інформаційні технології та комп'ютерна інженерія. - 2013. - № 3. - С. 4-9. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Itki_2013_3_3.
8. С.М. Лисенко, Р.В. Щука. Аналіз методів виявлення шкідливого програмного забезпечення в комп’ютерних системах. Вісник Хмельницького національного університету, №2, 2020 (283). 101-107.

Номер
Розділ
Статті