Застосування дискретного перетворення Фур’є у технічних системах охорони

DOI: 10.31673/2409-7292.2023.020004

  • Котенко А. М. (Kotenko A. M.) Державний університет телекомунікацій, Київ

Анотація

Показано загальне призначення технічної системи охорони та її склад. Визначено необхідність використання технічних систем охорони на об’єктах інформаційної діяльності. Проаналізовано існуючий метод передачі інформації в охоронному шлейфі, та показано недоліки методу. Запропоновано використовувати цифрових методів при обробці інформації з метою протидії недолікам.

Ключові слова: технічна система охорони, сповіщувач, об’єкт інформаційної діяльності, шлейф охоронний, дискретне перетворення Фур’є, амплітудно-частотний спектр сигналу.

Перелік посилань
1. Котенко А.М. Забезпечення конфіденційності інформації на об'єктах інформаційної діяльності за рахунок використання технічних систем охорони // Сучасний захист інформації. № 1, 2018. ‒ С. 28‒32.
2. Бабій Ю. О., Поліщук В. В. Класифікація та перспективи розвитку технічних засобів охорони та захисту кордону // Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. №3(61), 2017. ‒ С. 105-108.
3. Anant G. Kulkarni, M. F. Qureshi, Manoj Jha. Discrete Fourier Transform: Approach To Signal Processing // International Journal of Advanced Research in Electrical, Electronics and Instrumentation Engineering. Vol. 3, Issue 10, October 2014. 12341-12348. 10.15662/ijareeie.2014.0310005
4. H. Olkkonen, Running discrete Fourier transform for time-frequency analysis of biomedical signals, Medical Engineering & Physics. Vol. 17, Issue 6, 1995, Pages 455-458, ISSN 1350-4533, https://doi.org/10.1016/1350-4533(94)00001.
5. C. Candan, M. A. Kutay and H. M. Ozaktas, "The discrete fractional Fourier transform," in IEEE Transactions on Signal Processing, vol. 48, no. 5, pp. 1329-1337, May 2000, doi: 10.1109/78.839980.
6. Єніна І. І. Обробка сигналів при несанкціонованих проникненнях на охороняємий об'єкт / І.І.Єніна // Наукові записки, 2016. – Вип.19. С.158-162.
7. Delembovskyi, Maksym & Шабала, Євгенія & Терентьєв, Олександр. (2021). Аналіз методів та шляхів вирішення захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах. Грааль науки. 10.36074/grail-ofscience.19.02.2021.051

Номер
Розділ
Статті